اخباراقتصاد

عواید ادارۀ مستوفیت پنجشیر افزایش یافته است

بازارک، 14 جوزا، باختر
عواید ادارۀ مستوفیت پنجشیر در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است.
مولانا گل احمد حنیفی مستوفی پنجشیر امروز به آژانس باختر گفت که پس از روی کار آمدن نظام امارت اسلامی افغانستان درسه ماه سال گذشته وسه ماه سال جاری بیش ازهشتاد و پنج میلیون افغانی عواید در آن ادارۀ جمع آوری شده است که در مقایسه با سال پار افزایش را نشان می‌دهد.
مستوفی پنجشیر گفت که عواید جمع آوری شده از مدرک های مالیاتی و غیر مالیاتی در آن ولایت بدست آمده است.
وی با آنکه پنجشیر را به تناسب دیگر ولایت های افغانستان عایداتی نمیداند اما با آنهم عواید بدست آمده را خوب توصیف مینماید.
در این حال شمس الدین عزیزی آمر بخش عواید اداره مستوفیت ولایت پنجشیر می‌گوید که در هر بخش برای شهروندانش حساب دٖه است و به آنان اطمینان داد که پول مالیاتی شان هیچ وقت مورد دست برد هیچ شخصی قرار نخواهد گرفت.
اکرم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا