اخباراقتصاد

فابریکۀ کانال ننگرهار، محل تولید فرنیچر

جلال آباد، 17 اسد، باختر
فابریکۀ کانال ننگرهار، درحال حاضر به کانون تولید فرنیچر و لوازم زینتی مبدل شده است.
این فابریکه با چوب های خود کانال، کوچ وچوکی، میز، کودبند و وسایل زینتی تولید می کند.
یک مسوول این فابریکه به آژانس باخترگفت که آنان فراورده های شان را در بازار ها می فروشند و عاید به دست آمده ازآن را به بودجه ی دولت واریز می کنند.
وسایل تولیدی فابریکه ی چوب کانال ننگرهار، در بازار خریداران زیادی دارد.
این فابریکه شصت ودو سال پیش ازامروز درساحه ی ثمرخیل ننگرهار ساخته شده است.
درحال حاضرشماری دراین فابریکه مشغول کار اند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا