اقتصاد

فرآورده های زارعان بدخشان به نمایش گذاشته شد

فیض آباد 11حمل
دهقانان در بدخشان فرآورده های زراعتی شان را به نمایش گذاشتند.
انجنیر محمد عالم عالمی رییس زراعت، آابیاری ومالداری بدخشان به خبر نگار محلی آژانس باختر گفت که کشاورزان ولسوالی های مختلف آن ولایت در نمایشگاهی فرآورده های زراعتی شانرا به نمایش گذاشتند.
وی هدف ازبرگزاری این نمایشگاه راشناسایی مردم با تولیدات زراعتی کشاورزان وبازاریابی به محصولات دهقانان می داند.
اوگفت فرآورده هایی که دراین نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است شامل عسل، لبنیات،زعفران،گیاهان طبی وصنایع دستی زنان می باشد.
رییس زراعت بدخشان افزود، کشاورزان بدخشان از دولت محلی ومرکزی انتظار دارند که در بخش بازاریابی برای محصولات شان توجه جدی داشته باشند ودر بخشهای تخنیکی باآنان همکاری صورت گیرد تاسطح محصولات کشاورزان افزایش یابد.
رییس زراعت بدخشان گفت که این ریاست تلاش دارد تادر سال روان وسال های آینده توسعه قطعات نمایشی زعفران ،شالی ومکانیزه ساختن زراعت راترویج دهد.قایم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا