اخبارامنیت

فراغت ده ها تن از منسوبان امنیتی از یک دوره آموزشی در بدخشان

فیض آباد،۱۱سرطان،باختر
پنجاوهشت تن از منسوبان جنایی قومندانی امنیه بدخشان از یک دورۀ آموزش های تخنیکی و مسلکی در آن ولایت فارغ گردیدند.
مولوی عبدالحق ابوعمرقومندان امنیه بدخشان به آژانس باختر گفت که این منسوبان امنیتی شیوه های مختلف تخنیکی و مسلکی را فرا گرفتند.
وی گفت که ظرفیت سازی ، تخصص و مسلکی سازی درنظام پولیس اصل است و فرهنگ مکافات و مجازات برای منسوبان پولیس روی دست قرارخواهد گرفت و مطابق آن منسوبان پولیس تشویق و یاتنبه خواهند شد.
او از پولیس خواست که در پهلوی دانش تخنیکی و مسلکی تقوا، صداقت و پرهیز گاری را در نظر بگیرند و از آغشته شدن به فساد پرهیز نمایند .
وی اضافه کرد که برای این منسوبان امنیتی شیوه های مختلف از قبیل کشف محل واقعه، اثر انگشت و کریمنال تخنیک برای مدت ده روز آموزش داده شد که توانایی ایفای وظیفه را در هرگونه شرایط داشته با شند.
او گفت که قبل از این نیز برای مدت ۱۵ روز منسوبین جنایی آموزشهای تخنیکی را فرا گرفته بودند اما بسنده نیست و لازم است رهبری مقام وزارت امور داخله آموزشهای تخنیکی و مسلکی پولیس را به گونۀ گسترده تر ادامه دهد. خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا