(DR)اخبار(DR)آموزش

فراغت یکصد وپنجاه و پنج جوان از یک دوره آموزشی در جوزجان

شبرغان،29 حمل، باختر
یکصدوپنجاه پنج تن از جوانان یک دوره آموزشی 15 روزه سی وی نویسی و برنامه کمپیوتر که از سوی مدیریت عمومی امور جوانان راه اندازی شده بود، سند فراغت بدست آوردند.
انجینر پهلوان بابری مدیر عمومی امور جوانان ریاست اطلاعات وفرهنگ جوزجان میگوید؛ در یکسال گذشته بیشتر از یکهزار و دوصد تن از بخش های مختلف آموزشی این مدیریت فارغ شده اند و پیوسته تلاش صورت گرفته است تا فرصت های خوبی را جهت ارتقا و انکشاف فکری جوانان و نوجوانان مساعد کنیم.رسولی/شریفی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا