اخبارآموزش

فراغت دانش آموزان انستیتوت زراعت نیمروز

زرنج،۱۶جوزا، باختر
بیش از بیست تن از محصلین انستیتوت زراعت ولایت نیمروز، فارغ گردیدند.
به گزارش آژانس خبری باختر، ۲۱ تن از محصلین انستیتیوت تخنیکی و مسلکی زراعت در حالیکه روئسای دوایر ملکی، علمای کرام، اولیای محصلین و استادان آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی این ولایت حضور داشتند، طی مراسمی فارغ گردیدند.
در مراسمی که به همین مناسبت در ان ولایت تدویر یافته بود،مولوی یار محمد”حقیار” رئیس معارف ولایت نیمروز ضمن تبریکی برای فارغان این انستیتیوت گفت، در وجود افراد مسلکی و برقراری ایجاد فضا اخوت و برادری می توانیم کشور خویش را آباد نمائیم.
در این نشست عبدالهادی” بیدار” آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی این ولایت گفت، ۱۴ تن از محصلان از صنف مسلکی زراعت و ۷ تن از شاگردان از صنف ۱۲ فارغ شدند.
در اخیر برنامه تصدیق نامه هایی که از طرف آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی این ولایت تهیه شده بود،برای فارغان اهدا گردید. خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا