جامعه

فراهم نمودن زمینه آموزش برای زنان دربدخشان

فیض آباد/ باختر/ 12/ اسد
ساختمان های که درباغ زنانه شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان ازسوی کشور المان اعمار شده بود، به مرکز آموزشی زنان مبدل شده است .
خانم ذوفنون حسام ناطق رییس امورزنان بدخشان به آژانس باخترگفت ، ساختمان های که ازیک سال به این طرف درباغ زنانه این ولایت اعمار شده، سهولت های زیادی را دربخش آموزش و فعالیت های اقتصادی برای زنان فراهم نموده است.
درعین حال خانم نسیمه سحر مسوول دفتر جی آی زید بدخشان گفت که درجریان یک سال بیش از یکصدزن ازبرنامه های آموزشی این مرکز فارغ و یک تعداد دیگر تحت آموزش قراردارند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا