(DR)اخبارTOP(DR)(DR)تبصره و مرور بر مطبوعات

فرهنگ مطالعه را باید نهادینه کرد


تبصره کابل ۲۱ ثور باختر
وزارت اطلاعات وفرهنگ، با تعهد چاپ آثار نویسندگان وبا فراخوان جوانان به مطالعه، از روز جهانی کتاب در کشور تجلیل کرد.
مبصر آژانس باختر مینگارد؛ وزارت اطلاعات وفرهنگ از روز جهانی کتاب با این تعهد که زمینه چاپ بیشتر آثار نویسندگان را مساعد می سازند، نسل نو را به مطالعه ترغیب می کند وفرهنگ مطالعه را در کشور نهادینه می کند ، تجلیل کرد.
تجلیل از روز جهانی کتاب وآغاز هفته کتابخوانی در کشور در حالی است که فرهنگ مطالعه در کشور کمرنگ شده است وجوانان بیشتر به شبکه های اجتماعی ومصروفیت های دیگر که نمی توان آن را یک مصروفیت مثبت نام داد، مشغول اند. شکل گیری چنین یک وضعیت در میان جوانان به یکی، دوسال اخیر بر نمی گردد. مدت ها است که فرهنگ مطالعه در کشور کمرنگ است و بعد از آنکه شبکه های اجتماعی وارد زندگی مردم ما به خصوص نسل جوان شده است، انگیزه مطالعه در میان مردم به خصوص جوانان بسیار کاهش یافته است.
این گفته ها دقیق است که وضعیت کنونی کتاب و کتابخوانی رضایت بخش نیست. در حالی که جهان با سرعت تمام در حال پیشرفت است و علم و تکنالوژی حرف اول در روابط اجتماعی می زند، زمانی که حرف از علم وتکنالوژی به زبان می آید، مطالعه، تحقیق وپژوهش است که انسان را به مدارج بلند پیشرفت وترقی می رساند. در حالی که در کشور ما علاقمندی به مطالعه به شکل اسفبار آن سقوط کرده است، برخلاف تمایل جوانان به شبکه های اجتماعی ومصروفیت های ناسالم دیگر چون بازی های کمپیوتری، بیشتر شده است که این برای آینده کشور ونسل امروز ونسل های بعدی، اثر سو دارد. این واقعیت است که کتاب و کتابخوانی، نقش به سزایی در پیشرفت جوامع دارد، مگر ما در این خصوص فرصت های زیادی را از دست داده ایم.
نیاز است که فرهنگ مطالعه را در کشور احیا وآن را بارور سازیم؛ اینکار را می توان از خانواده که کوچک ترین واحد اجتماعی است، آغاز کنیم، برای کودکان خود کتاب های زبینده را که بتواند برای آنان در تربیه دینی واجتماعی شان مفید تمام شود، برابر سازیم، در خصوص محتوای کتاب با آنان وارد بحث شویم، بر نکات مثبت وفعال کتاب بیشتر تمرکز داشته باشیم. حداعظم کوشش شود که کودکان به شبکه های اجتماعی دسترسی نداشته باشند ودسترسی نوجوانان وجوانان هم به شبکه های اجتماعی در محدوده خواست خانواده باشد.
فراموش نشود که محیط و شرایط خانواده و روش تربیتی و آموزش والدین ، نقش به سزایی در انس کودکان ودیگر فرزندان خانواده با کتاب دارد.
حرف دیگر که باید نهاد های آموزشی کشور به آن تمرکز داشته باشند، این است؛ با تاسف کتاب های درسی اولین وآخرین مواد درسی در صنف درسی است، یعنی همیشه شاگردان وآموزگاران در مکاتب صرف به کتاب درسی مربوط تمرکز دارند وبرای تقویت آن هیچگاه به مواد ممد درسی مراجعه نمی شود؛ این مشکل بیشتر در صنوف بالا دیده می شود، در حالی که نیاز است برای ارتقاع ظرفیت ودانش، شاگرد ترغیب شود که به کتاب های مرتبط به مضمون درسی هم رجوع کند؛ چه بهتر است که مسابقه کتابخوانی در میان شاگردان مکاتب راه اندازی شود.
نقش رسانه ها هم در ترویج مطالعه ارزنده است. بی شک هر رسانه ای، دریچه یی جدید به سوی دستیابی و دسترسی به اطلاعات ومعلومات است. معرفی کتاب ها وبرگزاری مسابقات کتابخوانی از سوی رسانه هاهم ،در نهادینه کردن فرهنگ مطالعه نقش دارد که باید آنرا از نظر دور نداشت.
برای جوانان لازم است که از ابتذال در فضای مجازی فاصله بگیرند، مثبت گرا ومثبت اندیش شوند. چنگ زدن به مطالعه وتحقیق وایجاد مصروفیت های سالم، تر آنان، انسان سالم وبه درد بخور در جامعه می سازد واین یک تعریف خوب برای یک جوان رسالمتند است و رسالمتند شدن از تحقیق ومطالعه میسر است. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا