اخبارفرهنگجامعه

فرهنگ کتابخوانی درلوگر افزایش یافته است

پل علم، 20 ثور، باختر
مسئولان کتابخانۀ عامۀ لوگر از افزایش فرهنگ کتاب خوانی درآن خبر می دهند ومی گویند که درجریان چندین ماه گذشته نظر به تامین امنیت وفضای مناسب، علاقه مندان مطالعه درآن ولایت افزایش یافته است.
عبدالاحمدفیضی، مدیر کتابخانۀ عامۀ لوگر به آژانس باخترگفت که با حاکم شدن امارت اسلامی افغانستان امنیت درسراسر لوگر تامین شده است و جوانان، دانش آموزان، دانشجویان وعلاقه مندان کتاب؛ بیشتر به کتابخانۀ عامه به خاطر مطالعه مراجعۀ می کنند.
وی افزود که درکتابخانۀ عامۀ بیش ازپانزده هزار جلد کتاب با عنوان های مختلف موجود است وهمچنان درکتابخانۀ ولسوالی بره کی برک یکهزاروهشتصد جلد کتاب و در کتابخانۀ ولسوالی محمدآغه یکهزاروچهار صد جلد کتاب موجود است که درجریان ده ماه گذشته درحدود دوهزار جلد کتاب با عنوان های مختلف از سوی اشخاص فرهنگی، جوانان ونهاد های مختلف به کتابخانه عامه به شکل رایگان اهدا شده است.
فیضی گفت که کتابخانۀ عامۀ لوگر دربخش علوم دینی و برخی بخش های دیگر با کمبود کتاب مواجه است، وی از تجار و دولت خواست که برای غنامندی کتابخانه توجه بیشتر کنند.
انجنیرمحمدکاظم ابراهیم زاده یکتن ازکارمندان کتابخانه لوگر به آژانس باختر گفت که روزانه دها تن برای مطالعه به کتابخانه عامه مراجعه می کنند و غرض گسترش فرهنگ مطالعه برنامه های موثرآگاهی دهی را در مکاتب و مراکز جمعی روی دست دارند.
سیدانور باشندۀ مرکز لوگر در مورد اهمیت مطالعه گفت که درکتابخانۀ عامۀ لوگر فضای مناسب برای مطالعه مساعد است وهمواره برای مطالعه به این مرکز علمی مراجعه می کند.
همچنان محمد نوروز باشندۀ دیگر مرکز لوگر از کمبود کتاب دربخش علوم دینی یاد آور شد واز مسئولان خواست تا درغنامندی کتابخانه توجهی بیشتر کنند.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا