اخبارجامعه

فعالیت پنجاه پمپ ستیشن وهژده ذخیره مواد نفتی درهلمند،متوقف شد

 

کابل ۲۹ قوس باختر

اداره ملی ستندرد فعالیت پنجاه پمپ ستیشن و هژده ذخیره مواد نفتی را که خلاف نورم استندرد درهلمند، فعالیت می کردند، را متوقف کرد.

اداره ملی ستندرد با نشر خبرنامه یی گفته است که کارمندان تخنیکی این اداره،بررسی ها را برشصت پمپ ستیشن ویک صدوهشتاد ذخیره مواد نفتی انجام دادند که درنتیجه یی آن پنجاه پمپ ستیشن و هژده ذخیره مواد نفتی که فعالیت های شان خلاف نورم تعیین شده آن اداره، تثبیت شد وفعالیت های آنان متوقف گردید و مالکان، شماری از پمپ ستیشن ها وذخیره گاه های مواد نفتی بی کیفیت، به ادارات عدلی معرفی شده اند. فهیم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا