سیاست

قاضی القضات با گروپی از قضات که عازم قاهره میشود ملاقات نمود

پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات و سرپرست ستره محکمه امروز در حالیکه دوکتو رعبدالملک کاموی آمر عمومی اداری قوه قضائیه نیز حضورداشت با ششمین گروپ قضات که به منظور کسب آموزشهای اختصاصی عازم قاهره اند، ملاقات نمود.

به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس اطلاعاتی باختر، در این ملاقات قاضی القضات نخست در مورد توسعه روابط بین المللی قوه قضائیه و تحکیم این روابط در ساحه همکاری های متقابل قضایی با جهان خارج صحبت نموده و تفاهم نامه امضا شده میان وزارت عدلیه کشور مصر و ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان را فرصت خوبی درراستای تبادل تجارب قضایی و کسب آموزش های اختصاصی قضایی دانست،علاوه کرد که ارتقای ظرفیت علمی و قضایی قضات به موازات خواست زمان از جمله مهمترین اولویت های قوه قضائیه بوده و اعزام گروپ و از قضات به مرکز تعلیمات قضایی قاهره به هدف غنای آگاهی در موضوعات جزایی، مدنی، تجارتی و آشنایی با نظام قضایی مصر که با سیستم حقوقی و قضایی افغانستان وجوه مشترکی دارد، با اهمیت ترین فرصتی است که باید از آن استفاده موثر و مطلوب صورت گیرد.

قاضی القضات همچنان اضافه کرد دروضعیتی که افغانستان در مسیر دشوار انتقال مسوولیت ها قراردارد، به گونه طبیعی و جائب و مسوولیت های تمامی نهادهای دولتی منجمله قوه قضائیه به دوچند ارتقا می یابد. و بدون شک این امر در قوه قضائیه به تحکیم قانونیت و رعایت عدالت از طریق ارایه خدمات بهتر و عادلانه قضایی است که تجهیز مسلکی قضات از لحاظ نظری و عملی و برداشت آنان از موازین محاکمه عادلانه و نیز آشنایی با قوانین حقوق بین المللی معاصر در این راستا اهمیت ویژه یی کسب مینماید.

قاضی القضات اظهار امیدواری کرد تا قضات ازین زمینه استفاده معقول نموده وآموزه های شانرا در عمل به خاطر تامین بهترعدالت و تحکیم قانونیت پیاده نمایند و نیز از آنان خواست تا منحیث افغانان متعهد و مسوولیت پذیر معرف خوب فرهنگ و اخلاق وزین افغانی باشند.

گفتنی است که در ترکیب ششمین گروپ که قرار است فردا به جانب قاهره سفرنمایند، پانزده تن از قضات به شمول روسای محاکم ابتدائیه و استیناف اشتراک دارند که پرو گرام های آموزشی 45 روزه را در مرکزتعلیمات قضایی قاهره فراخواهند گرفت.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا