امنیت

قيام كننده ها تا كنون يكصد جنگجوي پاكستاني را كشته اند

غزنی 26 سرطان باختر

ده ها طالب مسلح ازجمله جنگجویان پاکستانی این گروه درنبرد با قیام کننده های ولسوالی اندرولایت غزنی کشته شده اند.

سران قیام کننده های غزنی می گویند که درحال حاضرطالبان مسلح تاب مقاومت دربرابرآنان را ندارند .

گفته می شود که ازشروع قیام باشنده های اندرغزنی که چهارماه می گذرد ، یک صدوپنجاه طالب مسلح کشته شده است.

انجنیرلطف الله کامران رهبرقیام کننده های غزنی دریک گفتگوی با آژانس باخترگفت که آنان ازشروع قیام تا کنون موفق شده اند تا یک صد وپنجاه جنگجوی طالب را درنتیجه  بکشند وبیشترین ساحات این ولسوالی را  از اداره آنها خارج سازند

اومی گوید که یک صد جنگجوی کشته شده به دست آنان ، پاکستانی اند.

این درحالیست که چندی قبل قیام کننده های غزنی نسبت به افزایش حضورطالبان پاکستانی به دستورسازمان استخبارات پاکستان دراندرسخن گفته بودند.

پاحون سخنگوی قیام کننده های غزنی به آژانس باخترگفته بود که آی اس آی می خواهد تا به هرنحو ممکن مانع ازگسترش نفوذقیام کننده ها و شکست طالبان مسلح شود.

دراین حال رهبراین قیام کننده ها می گوید که ازشروع قیام آنان نیزدرنبرد با جنگجویان طالب ده کشته وسه اسیرداده اند.

قیام مردم ولسوالی اندربرضد طالبان مسلح ازاوايل سال جاری خورشیدی درواکنش به کشتارغیرنظامیان ، ظلم ، سوختاندن وبسته ساختن مکاتب ، مراکزدرمانی وساختمان های عام المنفعه واذیت وآزارمردم ازسوی جنگجویان آغازشد واکنون گفته می شود که این قیام کننده ها طالبان مسلح را دراین ولسوالی به شکست مواجه ساخته اند.

رهبرقیام کننده های غزنی می گوید که آنان درحال حاضرنود درصد مناطق ولسوالی اندررا ازوجود طالبان مسلح پاکسازی کرده اند ودرتلاش اند تا به زودی به تمامی مناطق این ولسوالی وسایرولسوالی های این ولایت را جنگجويان طالب پاكسازي مي كند.

قیام باشنده های ولسوالی اندرغزنی باچند محصل آغازشد اما گفته می شود که اکنون صدها باشند ه ی این ولسوالی به جمع این قیام کننده ها پیوسته اند.

گزارش های تازه ازولسوالی اندرولایت غزنی حاکی ازآنست که درحال حاضروبا پایان حضورطالبان مسلح ازبیشترین مناطق این ولسوالی بازارها ، مکاتب ومراکزدرمانی بازگشایی شده ومردم زنده گی عادی وآرامی را پس ازسالها ازسرگرفته اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا