اخبارامنیت

لغمان زیرتهدید طالبان؛ حکومت عملیات ضد هراس افگنی به راه می اندازد

مهترلام/ ۲ جوزا/ باختر

درحالی که حضور وفعالیت طالبان مسلح در لغمان روزتاروز بیشتر می شود، مقامات ارشد نظامی افغانستان ازتلاش ها برای راه اندازی یک عملیات بزرگ نظامی سخن می گویند.

درده روزپسین طالبان مسلح حمله های شان بربخش هایی از لغمان را افزایش داده اند.

سه روز پیش مهاجمان توانستند ولسوالی دولت شاه را تصرف کنند و درتازه ترین اقدام، چندین پاسگاه نظامیان درولسوالی های الیشنگ والینگاروحومۀ شهرمهترلام به دست طالبان افتاد.

جنرال یاسین ضیا لوی درستیزوسرپرست وزارت دفاع ملی با افزایش جنگ در لغمان به این ولایت سفرکرد و ازتلاش ها برای راه اندازی یک عملیات بزرگ نظامی سخن گفت.

جنرال خوشحال سادات معاون اوپراتیفی امنیت ملی وشماردیگری ازمقامات ارشد امنیتی- نظامی دراین سفر، سرپرست وزارت دفاع ملی را همراهی کردند.

این هیئت پس ازدیدار با مسوولان محلی ازجمله والی وقومندانان نظامی، گفت که برای سرکوب طالبان، به زودی عملیات بزرگ ضد هراس افگنی درلغمان راه اندازی خواهد شد.

جنرال ضیا می گوید که نظامیان توانایی این را دارند که لغمان را به گورستان طالبان مسلح مبدل کنند.

قرار است این عملیات به اشتراک صدها نظامی وباحمایت قوای هوایی به زودی در لغمان آغازشود.

با این حال منابع امنیتی درلغمان اقدام به موقع برای همیاری با نظامیان درحال جنگ با طالبان را اکمال این نظامیان را برای سرکوب طالبان موثرمی خوانند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا