امنیت

متجاوز بریک معلم دربغلان دستگیرشد

فردی که گفته می شود، چهار روزقبل درولایت بغلان یک معلم را مورد تجاوزقرارداده بود، توسط پولیس دستگیرشد.
پولیس می گوید  فرد دستگیرشده ، چهار روزقبل یک معلم زن   دربغلان مرکزی را هنگامیکه می خواسته ازمکتب به خانه اش برود ، به همکاری چند فرد مسلح دیگراختطاف کرد واورا مورد تجاوز قرارداد.
   محمد کمین فرمانده پولیس بغلان به آژانس باخترگفت که این فرد امروز از منزلش واقع سرک هشت منطقه ی بغلان صنعتی دستگیرشد.
  به گفته ی اوتحقیقات برای ردیابی سایرافراد شامل درین خیانت ، ادامه دارد.
   پولیس این معلم زن را سه چهارساعت پس ازاختطافش ، درحالیکه بی هوش بود ، دریافت کرد.
   شکریه اصیل فعال حقوق زن دربغلان می گوید که فرهنگ معافیت مجرمین ازعوامل عمده ی افزایش تجاوزها دراین ولایت است.
 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا