اخبارجامعه

متضرران سیلاب های اخیر در پروان مواد غیر غذایی دریافت کردند

چاریکار، ۲ سنبله، باختر
موسسات آی او ام و داکار، برای یکصد وهشتاد وهشت خانوادۀ متضرر از سیلابهای اخیرمواد غیر غذایی توزیع کرد.
احمد رفیع آرام آمر آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی پروان به خبرنگار آژانس باختر گفت: به سلسله روند کمک رسانی برای آسیب دیدگان سیلابها در ولسوالی های شینواری و سیاگرد غوربند، دیروز موسسات ” آ او ام و داکار” به همکاری ریاست احیا و انکشاف دهات، پروان برای 188 خانوادۀ متضرر که از قبل شناسایی شده اند خیمه، کمپل، سیت آشپز خانه، لباس، دو عدد گروپ سولری توزیع کرد.
طبق یک خبردیگر؛ موسسۀ اکتید برای ده ها خانوادۀ بی بیجا شده در فاریاب پول نقد توزیع کرد.
داملا سیف الدین جهادی، رئیس امور مهاجرین و عودت کننده گان فاریاب به خبرنگار آژانس باخترگفت که این خانواده ها که از قبل سروی وشناسایی شده بودند، دفتر اکتید برای هر خانواده ۲۴۶۰۰ افغانی پول نقد توزیع کرد.
حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا