جامعه

محصلان :خدمات انترنتی درسمنگان محدود و گران تمام میشود

شماری ازباشنده گان ولایت سمنگان به خصوص جوانان از عدم سهولت های خدمات انترنیتی و نبود انترنت کلپ ها شکایت دارند. اما مسوولان مخابرات میگویند آنان سهولت های خوب ازاین دست را دراین ولایت فراهم ساخته اند.

حیات الله یکتن از محصلین ادبیات پوهنحی تعلیم و تربیه سمنگان میگوید ،اگرچه از چند سال بدینسو عرضه خدمات انترنتی ازطریق ریاست مخابرات در شهر ایبک مرکز این ولایت آغاز شده اما آنان به نسبت بلند بودن نرخ و نبود مراکز انترنت کلپ ها نمیتوانند از خدمات آن استفاده کنند ، او میگوید انترنت، کتاب خانهء بزرگ است که درآن یک شخص میتواند به تمام علوم دسترسی پیداکندو ارتباطات خود را باجهان قایم و به خاطر بلند بردن دانش از آن استفاده کند.

 به گفته وی بلند بودن نرخ انترنت و نبود مراکز انترنت کلپ ها در سمنگان سبب گردیده تا آنان ازاین خدمات استفاده کرده نتوانند.

نسرین یکتن دیگر از محصلین این پوهنحی میگوید :" ازعدم سهولت های عرضه خدمات انترنتی نه تنها من رنج میبرم بلکه تمام محصلین و متعلمین که دراین ولایت مصروف تحصیل هستند به این مشکل مواجه اند " .

او علاوه کرد، همین حالا من محصل صنف چهارم این پوهنحی هستم که انترنت میتواند به خاطر تهیه مواد درسی مونوگراف مارا کمک نماید."

به گفته وی اما به نسبت نبود این امکانات آنهامجبور هستند ازکتابخانه ریاست اطلاعات و فرهنگ و بعضی منابع دیگر استفاده کنند.

اما مسوولین مخابرات ولایت سمنگان میگویند از سه سال بدینسو آن ها سهولت خوبی انترنتی را برای شهروندان ایبک و ادارات دولتی عرضه کرده اند.

به گفته انجنیر هوشنگ پارسا ، سرپرست ریاست مخابرات ولایت سمنگان درحال حاضر صد ها تن باشنده گان شهر ایبک و ادارات دولتی از خدمات انترنت که ازطریق اداره افغان تیلی کام عرضه شده طور بیست و چهار ساعته استفاده میکنند.

 او میگوید اگر چه ریاست مخابرات در شهر ایبک کدام انترنت کلپ را ایجاد نکرده اما کسانیکه خواسته باشند انترنت کلپ های شخصی بسازند کدام ممانعت ازطریق این اداره وجود ندارد.

وی افزود، لین فایبر نوری ازاین ولایت عبور نموده و آنان در نظر دارند به اساس پلان که ازطریق وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی برای آنها داده شده، با نصب یک دستگاه هشت هزار لینه تیلفون دیجیتال خدمات انترنتی را خانه به خانه عرضه کنند.

 به گفته او اگر این پلان تطبیق شود انترنت برای شهروندان دریک ساعت مبلغ ده افغانی عرضه شده و درعین حال از انترنت با کیفیت وسریع استفاده خواهند کرد.

درهمین حال صباح الدین محمودی مسوول ولایتی افغان تیلی کام در سمنگان به آژانس اطلاعاتی باختر گفت:" همین اکنون ازطریق این اداره دو نوع خدمات انترنتی برای مردم عرضه شده است انترنت وای مکس که فیس آن گران بوده و این خدمات به ادارات دولتی عرضه شده و اما سیستم تیلفون بیسیم دیجیتال و موبایل سی – دی – ام – ای ، که این نوع انترنت به مشترکین افغان تیلی کام عرضه گردیده ، اگر اشخاصیکه دوامدار استفاده کنند

ماهانه دوهزار افغانی فیس می پردازند و اشخاصیکه کمتر استفاده کنند ازطریق موبایل افغان تیلی کام خود درفی ساعت شصت افغانی فیس می پردازند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا