فرهنگ

محفل تودیعی و قدردانی از کارکرد های فاضل سانچارکی ، برگزارشد

کابل/ 16 دلو/ باختر
وزارت اطلاعات وفرهنگ محفل تودیعی و قدردانی ازکار کرد های فاضل سانچارکی معین پیشین امورنشرات این وزارت را برگزارکرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر٬ دراین محفل که به حضورداشت هیئت رهبری و کارمندان وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشد ، حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ با قدردانی و ستایش ازکارکرد های فاضل سانچارکی معین پیشین امور نشرات این وزارت ، از او به عنوان شخصیت فرهنگی و باتجربه یاد کرد وگفت که به خاطرمریضی یی که عاید حالش شده است٬ به منظورتداوی، استراحت و صحت یابی از وظیفه اش کناررفت .
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ افزود که فاضل سانچارکی دوره کارکرد پرافتخار داشته است  هیئت رهبری و کارمندان این وزارت از وی خاطرات خوش دارند.
همچنان سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان کرد که این محفل به خاطر خداحافظی نه بلکه به منظور قدردانی از کار کردهای سانچارکی برگزارشده است
بعد نجیب الله شینواری رییس آژانس باختر برای معین پیشین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ آرزوی صحت مجدد کرد و ازسانچارکی به حیث یک شخصیت علمی، فرهنگی ، سیاسی و با تجربه یاد کرد و گفت که او در دو دوره دروزارت اطلاعات وفرهنگ به حیث معین امورنشرات ایفای وظیفه کرد .
شینواری افزود که روبط صمیمانه، برخورد نیکو و اعتماد وی به همکارانش باعث شد که اموربخش نشرات با موفقیت پیش برود.
به همین ترتیب فرید احمدفرهنگ رییس روزنامه های دولتی نیزدرصحبتی خاطرنشان کرد که سانچارکی درراستای بهبود امور٬ مشوره های مفید و رهنمایی های ارزشمند به همکارانش ارائه می کرد و هیچگاهی به خواسته های نیک همکارانش نه نگفته است.
او تاکید کرد که درجریان کارکرد های معین پیشین امورنشرات ، دستاورد های ارزشمندی درعرصه نشرات حاصل شده است .
فاضل سانچارکی نیز درصحبتی ازاحساس نیک هیئت رهبری و کارکنان وزارت اطلاعات وفرهنگ ، سپاسگزاری کرد و گفت که هیچگاهی با همکارانش به عنوان آمربرخورد نکرده است٬ بلکه روابط صمیمانه و دوستانه داشته است و این امرسبب بهبود امورنیز شده است.
سانچارکی اضافه کرد که ازچندی مریضی برایش پیش آمده است که باید مدتی را به خاطر تداوی و صحت یابی استراحت کند و تاکید کرد که پس از صحت یابی درخدمت مردم وکشورقرارخواهد گرفت.
دراخیراین محفل نجیب الله شینواری رییس آژانس باختر، فریداحمدفرهنگ رییس روزنامه های دولتی و سید محمود راد معاون ریاست نظارت برنشرات رسانه ها ، سپاس نامه ها و تحسین نامه های اداره های مربوط شان را به منظور قدردانی از کارکرد های فاضل سانچارکی معین پیشین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ ، به وی اعطا کردند.
احمدضیا احمدی 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا