سیاست

محمداشرف غنی : جنگ افغانستان از حالت اعلام ناشده به اعلام شده مبدل شده است

کابل باختر/ 12/ عقرب
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان ، درکنفرانس مشترک و رهبری ارشد نهادهای امنیتی ، قوماندانان اردوی ملی ، پولیس ملی ونیروهای حمایت قاطع ، به معضل امنیتی و ابعادمختلف جنگ درکشور پرداخته مطرح ساخت جنگ افغانستان از حالت اعلام ناشده به اعلام شده مبدل شده است.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد ، حضور انواع هراس افگنان درجنگ تحمیلی افغانستان که مبدا و منشاء آن دربیرون از مرزهای افغانستان وجود وارد نیاز به مدلل سازی ندارد.
اگر حمایت منطقه یی از هراس افگنان وجود نمی داشت امروز بحران هراس افگنی منطقه را تهدید نمی کرد.
اکثریت کار شناسان را باور براین است که پاکستان به پرورش انواع هراس افگنی جنگ نیابتی  را درمنطقه دنبال میکند اما دراین اواخر به اساس گزارش ها حضور جنرالان نظامی پاکستانی درجنگ ها درمناطقی از فراه و غزنی و ساحات دیگر این موضوع  را روشن میسازدکه زمامداران پاکستانی به خاطر توسعه سلطه منطقه یی و پشتیبانی از هراس افگنان دیده درایانه جنرالان کارکشته شان را به جبهه های جنگ درافغانستان می فرستند.
هرگاه درگذشته به تجهیز ، آموزش برنامه ریزی حملات انتحاری جنگ ها و بسترسازی به فعالیت هراس افگنان درخاک خود مصروف بود اکنون وقیحانه از آنان حمایت فزیکی نیز می نماید.
گذشته ازآن هشدار پاکستان به طالبان دررابطه به مذاکرات صلح درافغانستان آیا نمایانگر ادامه جنگ اعلام شده علیه افغانستان نمی باشد.
رییس جمهور با تکیه به این موارد و سایر مستند های دیگر مطرح ساخته است که جنگ اعلام ناشده در افغانستان به جنگ اعلام شده مبدل گردیده است.
اظهارات مقامات پاکستانی درپیوند به هراس افگنان خوب و بد حمایت واضح وآشکار آنان پیرامون مذاکرات صلح افغانستان با طالبان و ایجاد فشار ها بالای گروه های که حاضر به روند مذاکره اند نشانه های را بیان می دارد که پاکستان نمی خواهد درمسایل افغانستان در حاشیه باشد .
این هامواردی اندکه ابعاد جنگ را پیچیده ساخته و جنگ اعلام ناشده را درافغانستان به جنگ اعلام شده مبدل کرده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا