اقتصاد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور: انتقال انرژی برای ما اهمیت خاص دارد و ما می‌توانیم به اندازۀ گمرکات در این بخش عواید داشته باشیم

کابل باختر 8 حمل
جلسۀ شورای عالی اقتصاد به‌‌ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، امروز در ارگ دایر گردید.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، دراین جلسه، روی گزارش پیرامون چگونگی کاهش و افزایش تعرفه و تاثیرات اقتصادی آن، طرح پیشنهادی سرمایه‌گذاری صنعت پیش‌ساخت توسط شرکت حبیب گلزار و گزارش پروژۀ ساختمانی فاز اول مکروریان پنجم، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ابتدا، رئیس‌جمهور صحبت کرد و از وزارت تجارت و دیگر نهادهای مربوطه خواست تا برای صادرات میوه‌جات و سبزی‌جات، طرح واضح خویش را ترتیب کنند. وی افزود که بازارهای قزاقستان و روسیه برای دریافت سبزی‌جات و میوه‌جات افغانستان، باز است.
همچنان، رئیس‌جمهور گفت که ازبکستان در قسمت کاهش تعرفه با افغانستان همکاری می‌کند و بعضی محلات را در ترمذ در اختیار افغانستان می‌گذارد تا میوه‌جات و سبزی‌جات خویش را بسته بندی کند.
وی افزود که وزارت‌های معادن و پترولیم و تجارت و صنایع و همچنان اتاق تجارت روی سنگ مرمر کار کنند و ما می‌توانیم مبلغ ۵۰۰ میلیون دالر سالانه از صادرات آن، عواید حاصل کنیم.
رئیس‌جمهور کشور تصریح کرد که در رابطه به انتقال انرژی هم پیشرفت های خوبی صورت گرفته و پروژه کاسا یک هزار و تمدید لین برق ۳۰۰ میگاوات برق ترکمنستان به پاکستان و انتقال برق از سرخان ازبکستان به پلخمری که مشکلات کمبود برق در ولایات شمالی، کابل، ننگرهار و شمار دیگر از ولایات را حل خواهد کرد، در مراحل پایانی قرار دارند.
رئیس‌جمهور با اشاره بر اینکه در پروژۀ فایبر نوری هم پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته است، گفت که انتقال انرژی برای ما اهمیت خاص دارد و ما می‌توانیم به اندازۀ گمرکات در این بخش عواید داشته باشیم.
سپس نجیب الله وردک معین گمرکات وزارت مالیه در خصوص چگونگی کاهش و افزایش تعرفه و تاثیرات اقتصادی آن از جمله چارچوب حقوقی اتخاذ سیاست‌های تعرفوی، باند تعرفوی، مجالس کمیتۀ تعرفه در سال ۱۳۹۶، کاهش تعرفۀ هشت قلم سنگ‌های صادراتی، افزایش تعرفوی ۳۳ قلم زراعتی، کاهش تعرفه ۴۰۴ قلم تجارتی، افزایش و کاهش تعرفه شیر، گندم و مرغی دانۀ وارداتی و کاهش نرخ تعرفوی ۵ قلم مواد نفتی به جلسه معلومات ارائه کرد.
جلسه پس از بحث‌های همه‌جانبه فیصله کرد که بحث تعرفه ها هر سه‌ماه در جلسۀ اقتصادی مطرح گردد و روی آن صحبت شود.
محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور هدایت داد که وزارت تجارت و ادارۀ احصائیه مرکزی یک منبع معلوماتی را در باره تعرفه ها آماده کنند تا خلاء معلوماتی در این بخش مرفوع گردد.
رئیس‌جمهور افزود که تجارت و ترانزیت برای افغانستان اهمیت خاص دارد و ما از موقف خود در این بخش دفاع می‌کنیم و برای ما رشد اقتصادی مهم است. وی افزود که در بخش تجارت و ترانزیت، ما باید دستآوردهای مهم داشته باشیم.
متعاقباً، طرح پیشنهادی سرمایه‌گذاری صنعت پیش‌ساخت توسط شرکت حبیب گلزار از سوی یکتن از مسئولین وزارت شهرسازی به جلسه ارائه گردید.
جلسه، پس از بحث‌های همه‌جانبه فیصله کرد که باید در بخش صنعت پیش‌ساخت رقابت و همکاری میان فابریکه ها وجود داشته باشد.
در جلسه خاطرنشان گردید که تقاضای شرکت متذکره مبنی بر درخواست زمین مشخص گردد و فیصله صورت گرفت که ساحۀ خانه‌سازی به یک کامپلکس خانه‌سازی مبدل شود.
رئیس‌جمهور در این رابطه گفت که برای شرکت‌ها یک میدان مسطح فراهم می‌کنیم. برای ما کیفیت مواد و استفاده از مواد داخلی مهم است.
محمد اشرف غنی افزود که وزارت شهرسازی و مسکن یک سیستم واضح نظارتی را ایجاد کند تا از کیفیت و کار کمپنی‌ها نظارت صورت گیرد. وی همچنان گفت که مدت زمان قراردادها با کمپنی ها باید مشخص شود.  
بعداً گزارش پروژۀ ساختمانی فاز اول مکروریان پنجم از سوی سیدسعادت منصور نادری وزیر شهرسازی به جلسه ارائه گردید.
وی در مورد تاریخچۀ پروژۀ مکروریان پنجم و وضعیت موجودۀ آن و همچنان یافته های هیات موظف که بنابر هدایت رئیس‌جمهور بخاطر بررسی پروژۀ متذکره توظیف شده بود، به جلسه ارائه کرد.
جلسه پس از بحث‌های همه‌جانبه فیصله کرد که این موضوع به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ارائه گردد تا در مورد آن تصامیم مقتضی گرفته شود و همچنان معلوم گردد، زمینِ که این پروژه روی آن تطبیق می‌شود، خصوصی است و یا دولتی.
رئیس‌جمهور در این خصوص گفت که تصمیم‌گیری ما در رابطه به این موضوع باید دارای یک استناد حقوقی واضح باشد و از اینکه مقدار کار و مشکلات زیاد است، ما باید یک تحلیل واضح در این زمینه داشته باشیم.# احمد ضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا