سیاستاخبار

محمد اشرف غنی رییس جمهوری: روند توزیع تذکره های برقی تسریع شود

کابل/3اسد/باختر

محمد اشرف غنی رییس جمهوری در نشستی با مسوولان ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، گزارش آنان را در مورد فعالیت های تیم تخنیکی، ساخت سیستم ها، انکشاف و توزیع تذکره های برقی استماع کرد.

به اساس معل.مات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این نشست ، رییس ادارۀ ملی احصائیه و معلومات گفت که با توجه به معیارهای بین المللی، سیستم ها در ادارات و وزارتخانه ها بیشتر انکشاف یافته است و به منظور بهبود امور، ظرفیت های بشری را آموزش داده ایم.

وی در مورد تطبیق سیستم ها، نبود محتویات، تغییر اولویت ها هنگام تبدیلی رهبری ادارات، تکرار عمل در تمام فعالیت ها و عرضه خدمات و سایر موضوعات مربوط، به رییس جمهور معلومات داد.

رییس ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، گفت که در کنار طرح سیستم کاری به خاطر افزایش قوای بشری، در حدود شش میلیون تذکره برقی را توزیع کرده اند و تقاضا برای هشت میلیون تذکره برقی وجود دارد.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری از مسوولان ادارۀ ملی احصائیه و معلومات به خاطر ایجاد ظرفیت ها و سیستم ها و توزیع شش میلیون تذکره برقی تشکر کرد و بر تسریع این روند تاکید کرد. وی افزود که به منظور حل مشکلات و تسریع فعالیت باید از ظرفیت های موجود داخلی، استفاده شود.

رییس جمهوری خاطرنشان کرد که دافغانستان بانک دیجیتالی شده است و وزارت های امور داخله، دفاع ملی، معارف، صحت عامه و احیا وانکشاف دهات در اولویت قرار دارند. باید سیستم خزاین، بودجه و پرداخت معاشات وزارت مالیه به گونۀ کامل دیجیتالی شود.

رییس جمهوری به رییس عمومی ادارۀ امور و ادارۀ ملی احصائیه و معلومات به خاطر ترتیب پیشنهاد در خصوص جلوگیری از تکرار عمل و ایجاد و انکشاف سیستم واحد به عوض سیستم های مختلف، هدایت داد. 

رییس جمهوری، گفت: در صورت دیجیتالی شدن افغانستان، تادیات آسان و خدمات و امور مدیریتی پروژه های زیربنایی به مراتب موثرتر می شود.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور در اخیر سخنانش خطاب به مسوولان ادارۀ ملی احصائیه و معلومات گفت که بالای این اداره سرمایه گذاری می شود، با بسیار اعتماد کارهای خویش را ادامه داده و شبکه های تانرا گسترش دهید، زیرا کار تان زمانی موثر می باشد که به سایر ادارات تعمیم یابد.#ماری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا