اخبارفرهنگ

محمد طاهرزهیر برآغاز هرچه زود ترکار استحکام منارجام ، تاکید کرد

کابل / 2 حمل / باختر

 محمد طاهرزهیر سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، امروزدرنشستی با هیئت اتحاد بین المللی برای حفظ میراث های فرهنگی درکشورهای درگیر جنگ ( الف ) و موسسه یونسکو؛ برآغاز کار منار جام، پیکره های بودا وپارک باستانشناسی دربامیان، تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ دراین نشست درحالی که مهندس عبدالاحد عباسی سرپرست معینیت فرهنگ و هنر و نورآغا نوری رییس باستانشناسی وزارت اطلاعات وفرهنگ نیزحضورداشتند، محمد طاهر زهیر، برآغاز هرچه زود تر کار استحکام و مرمت منار جام غور، پیکره های بودا و پارک باستانشناسی دربامیان تاکید کرد .

سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ، دررابطه به آبده های تاریخی و میراث های فرهنگی کشور که نیازجدی به استحکام ، مرمت و بازسازی دارد، معلومات داد و ازبی توجهی یونسکو درزمینۀ عدم آغاز کار پروژه هایی که به آن نهاد سپرده شده است، یاد کرد. همچنان وی خواهان همکاری نهاد ( الف ) درزمینۀ حفاظت، ترمیم و بازسازی میراث های ملموس و ناملموس فرهنگی، شد.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، توجه به استحکام و حفاظت ساحات باستانی مس عینک، تپۀ نارنج و قلعۀ سید سرورخان درکابل، استوپه های امر خیل و بحرآباد درننگرهار، ساحۀ باستانی هدۀ ننگرهار،قلعۀ فریدون فراه، خانقای ملای کلان درهرات، مقبرۀ حضرت محمود غازی ومقبرۀ حضرت واقف درتخار، لشکری بازار درهلمند، تخت رستم سمنگان، چهل برج و کاروان سرای بامیان وهمچنان مستند سازی ومعرفی میراث های ناملموس فرهنگی که درحالت خطر قراردارد مانند کاشی سازی و مسگری و مستند سازی برخی ازمیراث های نا ملموس را، امرمهم دانست. همچنان سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، یکی ازاولویت ها را آموزش کارمندان باستانشناسی درعرصۀ باستانشناسی، ترمیم آثارباستانی، معماری و مرمت کاری، دانست.

بعد، رییس هیئت نهاد ( الف ) دررابطه به برنامه های این نهاد معلومات داد و گفت: ما درحال حاضردرافغانستان روی 12 پروژۀ فرهنگی کار می کنیم و از همکاری های بیشتر نهاد مربوط با وزارت اطلاعات وفرهنگ اطمینان داد.

وی تاکید کرد که وزارت اطلاعات وفرهنگ، فهرست پروژه هایی که دراولویت قراردارد، دراختیارآن ها قراردهد . همچنان دراین نشست نمایندۀ یونسکو، اطمینان داد که هرچه زود ترکار پروژه هایی که به آن نهاد سپرده شده است، آغاز می کنند. نجیب بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا