اخبارفرهنگTOP

محمد طاهر زهیر دربرنامۀ  “پاسخ دهی دولت به ملت”: وزارت اطلاعات و فرهنگ درسال مالی گذشته، 252 ملیون افغانی عاید به دست آورده است

کابل / 28 دلو / باختر

محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز دربرنامۀ  “پاسخ دهی دولت به ملت”، کارکرد ها، دستآورد ها وبرنامه های یک سالۀ این وزارت را توضیح کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ درنشستی که به این منظور با حضورمعینان، مشاوران و رییسان وزارت اطلاعات وفرهنگ و خبرنگاران، درمرکزاطلاعات و رسانه های حکومت برگزارشد؛ سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ با توضیح کار کرد ها و دستآورد های یک سال گذشته و برنامه های سال آیندۀ این وزارت، گفت: ” وزارت اطلاعات و فرهنگ  در راستای رشد فرهنگ وهنر، حفظ میراث‌های فرهنگی، هنری، حمایت از آزادی بیان، فعالیت‌های آزاد رسانه‌های همگانی، بهبود وضعیت صنعت‌ گرځندوی و حمایت از حقوق جوانان، فعالیت می‌ کند. ”

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، کارکرد ها و دست آورد های سال 1399 این وزارت را درچهاربخش اساسی: فرهنگ و هنر، امور جوانان، گرځندوی و امور نشرات توضیح کرد وافزود: ” دربخش فرهنگ وهنر، وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور رشد و تقویت فرهنگ ملی کشورمتعهد به حفاظت و حمایت از میراث‌های فرهنگی، گسترش و تنوع فرهنگی است. درامور نشرات متعهد به رشد وتقویت رسانه‌ها جهت اطلاع رسانی، آگاهی اذهان عامه و نظارت از عملکرد رسانه‌های دولتی و خصوصی است. دربخش گرځندوی، برای توسعۀ صنعت گرځندوی و جلب سیاحان به منظور معرفی فرهنگ و افزایش عواید کشور فعالیت می‌کند و درامور جوانان، وزارت اطلاعات وفرهنگ  به منظور تأمین آیندۀ مرفه برای نسل فعال، متعهد  به حمایت از جوانان درعرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است “.

به همین ترتیب سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به تشکیل و بودجۀ این وزارت معلومات مفصل ارائه کرد و خاطرنشان کرد که درسال 1399 وزارت اطلاعات وفرهنگ 252 میلیون افغانی عاید از منابع مربوط خویش به دست آورده است .

وی برنامه های سال 1400 این وزارت را برشمرد و گفت که به اساس هدایت رییس جمهوری کشور، ترمیم ، مرمت، استحکام، حفاظت و نگهداری بالاحصارهای کشور، میراث های فرهنگی و آبده های تاریخی درحال خطر، از اولویت های کاراین وزارت است .

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ  خاطرنشان کرد که برگزاری یک صد برنامه درعرصه های مختلف فرهنگی، احیا و برجسته کردن هنرهای غیرملموس، ترمیم مقبره های شخصیت های فرهنگی و تاریخی کشور، توجه به حفاظت و نگهداری سایرآبده ها و اماکن تاریخی و میراث ها وسرمایه های فرهنگی کشور، شامل برنامۀ آیندۀ این وزارت است.

محمد طاهرزهیرتاکید کرد که وزارت اطلاعات وفرهنگ سه پالیسی عمدۀ را نیز دنبال می کند که آوردن فرهنگ از حاشیه به متن، برجسته کردن عناصر فرهنگ ملی کشور و عایداتی کردن وزارت اطلاعات وفرهنگ، است.

همچنان دراین نشست، عبدالمنان شیوای شرق معین امورنشرات، پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی، اداری و گرځندوی و داکترادریس الکوزی معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ، به ترتیب دررابطه به برنامه های بخش های مربوط شان معلومات دادند.

دراخیراین نشست سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ و معینان این وزارت به پرسش های خبرنگاران پاسخ ارائه کردند

احمدضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا