اخبارفرهنگ

محمد طاهر زهیر: پیشرفت درجامعه بستگی به پیشرفت فرهنگ و هنر دارد

 کابل / 7 حمل / باختر

محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ درمحفلی که ریاست تیاتر ملی وزارت اطلاعات وفرهنگ، امروز به مناسبت گرامی داشت از روز جهانی تیاتردرتالار کابل ننداری برگزار کرد، گفت که پیشرفت درجامعه بستگی به پیشرفت فرهنگ و هنر دارد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ در این محفل نخست پیام محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان را محمد زرین انحور مشاور ریاست جمهوری درامورفرهنگی، خواند.

دراین پیام، روز جهانی تیاتر به هنرمندان و تمام مردم کشور تبریک گفته شده است و خاطرنشان شده است که درافغانستان دردورۀ امانی به خاطر رشد تیاترتلاش صورت گرفت و گام های ارزشمندی برداشته شده است.

همچنان درپیام رییس جمهوری خاطرنشان شده است که شرایط جنگ و نا امنی های گذشته درراستای پیشرفت و فعالیت های هنری به خصوص درعرصۀ تیاتر، مانع ایجاد کرده بود و بدون شک که با برقراری صلح زمینۀ پیشرفت هنر نیز درکشور فراهم می شود . بعد، دراین محفل بانوی اول کشور درپیام تصویری، روز جهانی تیاتر را برای هنرمندان و مردم کشورتبریک گفت و خاطرنشان کرد که هنر تیاتر ازجملۀ هنر های نمایشی است که ازاین طریق هنرمندان پیام های متفاوت به ویژه پیام صلح را به مردم جهان می رسانند. سپس، محمد طاهر زهیرسرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درصحبتی روز جهانی تیاتر را برای هنرمندان و تمام مردم کشور مبارک گفت و دررابطه به پیشینۀ تیاتر درافغانستان معلومات داد . سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که به صورت رسمی تیاتر درزمان شاه امان الله خان بنیاد گذاشته شد و درآن دوره تحول درعرصه های مختلف فرهنگی به میان آمد و اما اگر آن دوره را با حال مقایسته کنیم پیشرفتی نداریم و این مایۀ نگرانی است. وی خاطرنشان کرد که پییشرفت درجامعه بستگی به پیشرفت فرهنگ و هنر دارد و ابراز امیدواری کرد که درجریان همین سال فعالیت های تیاتر تحول و پیشرفت داشته باشد.

محمد طاهر زهیر تاکید کرد که وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد که نشستی برگزار کند و فرهنگیان و پیشکسوتان هنر افغانستان درآن دیدگاه ها و نظریات شان را درراستای بهبود هنر تیاتر شریک خواهند کرد. همچنان دراین محفل سید منصور رحمانی رییس تیاترملی، دررابطه به دیرینۀ تاریخی تیاتردرافغانستان و فعالیت های ریاست تیاتر ملی، معلومات داد. وی خاطرنشان کرد که هنر تیاتربه عنوان مکتب نمایشی و آموزشی از اصیل ترین و پایدار ترین هنرهای نمایشی درجهان به شمارمی رود و این هنر ریشه درزندگی اجتماعی انسان ها دارد. به همین، تیمورشاه حکیمیار معاون شواری عالی هنر، درصحبتش روز جهانی تیاتر را به هنرمندان کشور مبارک گفت و دررابطه به ارزش هنر تیاتر درجامعه و اهداف روز جهانی تیاترمعلومات داد. وی از هنرمندان تیاتر که با امکانات ناچیز بازهم به فعالیت های هنری شان پرداخته اند و نمایش هایی اجرا کرده اند، به قدردانی یاد کرد و خواهان توجه مسوولان درراستای حمایت از تیاتر و هنرمندان تیاترشد. همچنان دراین محفل یاسمین یارمل هنرمند سابقه دارکشور، درصحبتی شماری از مشکلات ممثلان تیاتر، ازجمله کمبود و حتی نبود امکانات مورد نیاز و کم مهری مسوولان با هنرمندان را بیان کرد

. وی خواهان توجه جدی رهبری حکومت و وزارت اطلاعات وفرهنگ درراستای حمایت و رسیدگی به تیاتر وهنرمندان تیاتر شد . درجریان این محفل، ممثلان تیاتر ملی نمایشی اجراکردند و هنرمندان ریاست موسیقی پارچه های موسیقی نواختند. احمدضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا