امنیت

محکمۀ جرایم فساد اداری یک تن را به اتهام انتقال پول غیر قانونی به خارج محکوم به مجازات کرد

کابل/ 21 سرطان/ باختر
محکمۀ ابتدائیهٔ رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری٬یک تن را به اتهام انتقال پول غیر قانونی به خارج کشور، محکوم به مجازات کرد.
دفتر مطبوعاتی ستره محکمه امروز با ارسال خبر نامه یی به آژانس باختر گفت که محکمه ابتدائیهٔ رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری٬ یک تن را به اتهام شراکت در انتقال مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار دالر امریکایی به شکل غیر قانونی به خارج از کشور محکوم به مجازات کرده است.
جلسهٔ علنی قضایی محکمه ابتداییهٔ رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری٬ محمد سلیم فرزند خدایبردی را به اتهام شراکت در انتقال مبلغ (یک میلیون و چهارصد هزار) دالر امریکایی به شکل غیر قانونی به خارج از کشور طبق هدایت فقرهٔ (۱) مادهٔ (۵۰۵) کود جزا به مدت ( پنج ماه)‌ حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرده است. بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا