اخبارصحت

مراکزدرمانی تخریب شده درارزگان، بازسازی می شود

ترینکوت 11 جوزا باختر
تلاش ها برای بازسازی مراکزدرمانی تخریب شده در ارزگان، شدت گرفته است.
ده ها مرکز درمانی در ارزگان درجریان جنگ های گذشته تخریب شده است؛ مراکزی که بیشتر شان به دلیل کاهش کمک های جهانی بازسازی نشده است و بخشی ازآن هم بسته است.
داکترحبیب الله آخند زاده معین ارائۀ خدمات صحی وزارت صحت عامه درسفرش به ارزگان گفت که به زودی روند بازسازی مراکز درمانی تخریب شده دراین ولایت ، آغازمی شود.
او که برای بررسی روند ارائۀ خدمات درمانی به ارزگان سفرکرده است، درگفت وگوبا آژانس باخترگفت که درتلاش جلب منابع مالی برای بازسازی مراکز درمانی افغانستان ازجمله ارزگان است.
با این حال داکتر محمد الله رییس صحت عامۀ ارزگان می گوید که درحکومت پیشین توجه به بخش صحت ارزگان اندک بود و ازاین رو آنان کارهای زیادی پیش رو دارند.
به اساس ارقام ارائه شده، درحال حاضرهفتاد ونه مرکزدرمانی درارزگان مشغول ارائۀ خدمات صحی به شهروندان اند.
انتظارمی رود با بازسازی ده ها مرکز درمانی تخریب شده، عرضه ی خدمات صحی به شهروندان، بهتر شود.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا