سیاست

مردم ازنمایندگان ملت کاربیشتر میخواهند

کابل باختر/ 16/ سنبله
نماینده گان مردم درشورای ملی پس از ختم رخصتی های تابستانی بازهم به خانه ملت حضور یافتند تا با کارخلاق و خستگی ناپذیر برزخم های این ملت درد دیده مرهم گذارند.
نگاه های مردم به خانه ای ملت نگاه روشن نیست زیرا اکثراً ازشهروندان کابل به این باوراند که نمایندگان درشورای ملی ممثل ارادۀ مردم هستند .
شکیلا که دریکی از مکاتب دخترانه شهر کابل تدریس میکند دراین رابطه به خبرنگار آژانس باختر گفت که کشور و مردم دروضعیت نگران کننده قرار دارند تهدید های امنیتی حضور گروهک های نظامی زیر نام و نشان های دگر براین نگرانی افزوده است .
او افزود : اگر من جای نمایندگان مردم میبودم هرگز رخصتی نمی رفتم .
به گفته وی درد ها ، رنج ها ومشکلات بی حد وحصر که مردم با آن دست و گریبان اند مستلزم کار صادقانه ، خستگی ناپذیر و متداوم است .
به همین ترتیب ذکرالله که دریکی موسسات تحصیلات عالی درس میخواند میگوید: نماینده گان مردم باید به رخصتی بروند اما متکی به طرزالعمل کاری شان در ایام رخصتی مشکلات مردم که آنها از آن نمایندگی میکنند بررسی کرده و پس از ختم رخصتی از طریق خانه ای ملت آن را با حکومت شریک سازند.
او میگوید اما برخی از نمایندگان مردم در ایام رخصتی به سفر های خارجی پرداختند.
اوگفت آنها به جای مشکلات مردم سفر به خارج را ترجیح دادند به گفته اکثرنماینده گان درایام رخصتی به جای رفتن به ولایت به کشور های هندوستان ، تاجکستان ، ترکیه ، امارات وکشوراسترالیا و کشورهای اروپایی سفر کرده اند.
اما محمد نبی مرد سالخورده و ایام دیده به گوشۀ ای دیگراین موضوع اشاره کرده گفت که نمایندگان مردم درجلسات ولسی جرگه و مشرانوجرگه اکثراً حاضر هستند ولسی جرگه و مشرانوجرگه لست غیر حاضران  رادرختم جلسه را خوانده اند و بارسانه ها شریک ساخته اند.
او گفت نماینده گان مردم که درجلسات رسمی حضور نمی داشته ، چگونه  از مشکل مردم و راه حل آن چیزی خواهد دانست .
به همین ترتیب تمام شهروندان که با خبرنگاران باختر صحبت کردند چندان از عملکرد نمایندگان درخانه ملت راضی نبودند و این نا رضایتی زمانی برطرف میشوند که اعضای خانه ملت با توجه به مردم مظلوم افغانستان صادقانه و بی ریا کار کنند از حال واحوال و دسترخوان موکلان شان باخبر گردند.
دراین صورت میشودکه مردم نه به نام بل به عنوان خانه واقعی ملت به شورای ملی توجه خواهند کرد.  

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا