انتخابات

مردم :حضورزنان درمراکز نام نویسی کمرنگ می باشد // کمیسیون انتخابات : این ادعا ها موجه نمی باشد

کابل باختر/ ۲۲/ جوزا
علی رغم آن که شماری از شهروندان از حضور اندک زنان درمراکز نام نویسی انتقاد می کنند اما معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات این انتقاد ها را موجه نمی داند.
پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات روند تقویتی نویسی انتخابات ریاست جمهوری را متکی به رهنمود قانونی درکشور آغازکرد پس از آن شماری از شهروندان و مسوولان نهادهای انتخاباتی بر مشارکت کمرنگ زنان دراین مراکز انتقادکردند.
اما مسوولان درکمیسیون مستقل انتخابات این انتقاد ها را موجه نمی دانند.
مکی سیاووش کارمند صحی، یکی از شهروندانی می باشد که به این موضوع انتقاد دارد .
او به آژانس باختر گفت که باید برنامه آگاهی عامه دراین مورد تطبیق می شد تا زنان دراین روند بیشتر سهیم می شدند.
به همین ترتیب یوسف رشید رییس اجرایی انتخابات آزاد افغانستان به این باور است که هرگاه درمراکز نام نویسی زنان کارمند اندک باشد مشکل به وجود می آید وممکن ارقام خیالی نیز ارائه شود.
او به خبرنگارآژانس باختر گفت : نبود زنان کارمند به خصوص درولایت ها باعث مشکلات و حتی ارائه ارقام خیالی می شود.
به گفته وی، راه اندازی برنامه تقویتی نام نویسی درقانون انتخابات پیشبینی شده است مگر کمیسیون این برنامه را به تاخیر راه انداخته است.
او تائید کرد که هرروند  مربوط انتخابات با مشکلاتی مواجه بوده است.
او دراین مورد به گذشته ها اشاره کرد اما مسوولان کمیسیون انتخابات این انتقاد ها را دقیق و کارساز نمی داند.
عزیز رحیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات این انتقاد ها را ردکرد و به آژانس باخترگفت که برخلاف ادعا ها درچهار صدو هشت مرکز نام نویسی حدود ۹۰۰ زن و دختر مصروف نام نویسی می باشند.
او همچنان گفت که درسه روز دراین مراکز ۷۴۲۴ نفر نام نویسی کرده اند که ازجمله حدود ۲۸۰۰ نفر آنان را زنان تشکیل می دهند.
عزیزی درکنار آن گفت که دریکی دو ولایت مثل بدخشان ممکن این مشکل وجود داشته باشد. ختم/ ماری نبرد آیین.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا