آموزش

مردم در ساخت دیواراحاطه یک مکتب در تالقان سهم گرفتند

تالقان 17 سنبله کابل باختر
کار ساخت دیوار احاطه  مکتب  انجنیر نیک محمد  شهید در شهر تالقان  امروز  پایان یافت 
صبغت  آلله نظری رییس احیا وانکشاف دهات تخار به خبر نگار آزانس باختر گفت  که دیوار احاطه  مکتب یادشده  به درازای دوصدو پنجاه و یک متر  به هزینه دومیلیون وهشتصد هزار افغانی  که ده در صد آن از طرف مردم  محل  پرداخت  شده است  از بودجه ریاست احیا وانکشاف دهات  ساخته شده است برمک بامی 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا