اخبارامنیت

مردی در زابل به ظن سرقت بازداشت شد

قلات،۵سرطان،باختر
منسوبان امنیتی امروز یک مرد را در ولسوالی شاه جوی زابل به ظن سرقت اموال منزل بازداشت کردند.
یک مسوول امنیتی زابل به آژانس باختر گفت که منسوبان امنیتی این مرد را در عملیاتی در ولسوالی شاه جوی بازداشت کردند.
وی گفت که از نزد این فرد دو تخته سولر برق به دست امد و تحقیقات از وی جریان دارد.
طبق یک خبر دیگر،یک مرد به ظن سرقت یک موتر سایکل درخوست بازداشت شد.
یک مسوول امنیتی خوست گفت که منسوبان امنیتی این مرد را در شهر خوست بازداشت کردند.
وی گفت که از نزد این فردیک عراده موتر سایکل به دست امد و تحقیقات از وی جریان دارد. خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا