تبصره و مرور بر مطبوعات

مروري به نشرات برخي از روزنامه هاي چاپي غير حكومتي در پايتخت دوشنبه 23 دلو

شماري از روزنامه هاي چاپي غير حكومتي در پايتخت كه بدسترس قرار گرفته اند در شماره هاي امروزي خود به بحث روي مسايل مختلف سياسي و نظامي در كشور پرداخته و نيز اخبار و گزارشهایي را در مورد رويداد هاي جاري كشور و منطقه نشر كرده اند.

روزنامه آرمان ملي در برگ  نخست خبر داده كه يك عضو مجلس نماينده گان پارك تفريحي بلاك رهايشي در مكروريان سوم را خريداري كرد.

آرمان ملي در مطلب ديگر از قول وزارت خارجه كشور خبر داده كه سفير افغانستان در جنگ تن به تن دیپلومات افغان شركت نداشت.

آرمان ملي در يك مطلب دگير نوشته كه رييس حقوق وزارت دفاع يك كارگر تصدي حفظ و مراقبت مکروریانها را لت و كوب كرد و در مطلب ديگر آورده است سه و نيم مليارد افغاني از گمرك حيرتان مفقود شده است.

اما روز نامه ماندگار برگ نخست را با اين مطلب آغاز و از قول رييس گمرك حيرتان نوشته كه سه و نيم مليارد افغاني در بندر حيرتان مفقود شده است.

اين روزنامه در زير اين عنوان آورده است. قرار دادي هاي آيساف به امر رييس جمهور از پرداخت ماليات معاف هستند.

ماندگار در همين صفحه از قول صاحب نظر مرادي، پژوهشگر تاريخ نوشته كه تاريخ افغانستان به بازنگري جدي نياز دارد.

ماندگار همچنان در برگ نخست خبر داده كه انتحاري رها شده بار ديگر انتحار مي كرد.

اين روزنامه نيز در مطلب به برخورد ديپلومات ها در سفارت افغانستان در واشنگتن توجه كرده و نيز از قول رهبران طالبان پاكستاني آورده است كه گفته اند به مواضع ارتش پاكستان حمله نكند.

به نوشته اين روزنامه رهبران طالبان پاكستاني از نيروهاي تحت امر خود خواسته اند تا به مواضع ارتش پاكستان در وزيرستان شمالي كه مهمترين پناهگاه آنها به حساب مي آيد حمله نكند.

ماند گار در صفحه اخير مطلبي را زير عنوان زنان از بازگشت دو باره طالبان نگران اند، مشكل در مديريت كلان سياسي است را نشر كرده است.

روزنامه وحدت در برگ نخست نوشته سانسور مدرن در تاريخ معاصر افغانستان، مانع آگاهي ديگران نشويد. اين روزنامه نوشته كه با در نظرداشت حجم بالاي رسانه هاي همگاني و دنیای انترنت ‌و اطلاعات،‌ با حذف كردن اين بخش از تاريخ افغانستان در كتاب هاي مكتب نمي توان اين برهه را از چشم نسل فردا پنهان كرد.

روزنامه وحدت در مطلب ديگر نوشته كه نعمت الله غفاري معاون دوم مجلس نماينده گان انتخاب شد.

وحدت به نگراني اتحاديه اروپا از ادامه سرباز گيري از كودكان افغان نيز توجه كرده و نوشته : اتحاديه اروپا نسبت به ادامه سرباز گيري از كودكان در افغانستان ابراز نگراني عميق كرده است. در اعلاميه ايکه اتحاديه اروپا در دهمين سالروز منع سرباز گيري كودكان منتشر كرده،‌ آمده است كه شرايط جنگي در افغانستان، كودكان  را با تهديد هاي جدي روبر كرده است.

درين اعلاميه آمده است كه هم دولت افغانستان و هم ساير جناح هاي درگير در خشونت ها، بايد به حقوق كودكان احترام داشته و از آنها در درگيري هاي نظامي استفاده نكند.

وحدت در صفحه  اخير خبر داده است كه ائتلاف ملي طرح انتخابات رياست جمهوري را به سفارت خانه ها فرستاده است.

و نيز در مطلب ديگر آورده كه روسيه با پيش نويس تازهء قطعنامه عليه سوريه، مخالف كرد.

روزنامه انصاف برگ نخست را با اظهارات سخنگوي وزارت خارجه كشور آغاز كرده و از قول او آورده است تلاش هاي صلح در افغانستان در مراحل ابتدائي و اعتماد سازي قرار دارد.

اين روزنامه از قول يك كارشناس مسايل سياسي آورده است كه از هم گسختيگي نظامهاي سوسيالستي از پيامد هاي شكست قشون سرخ در افغانستان بود.

اين روزنامه در صفحه اخير نوشته كه اسلام گرا ها هشتادو دو در صد از كرسي هاي مجلس مشورتي مصر را كسب كرده اما سروش ملت از سفر معاون رييس جمهور چين به امريکا آغاز كرده و در مطلب ديگر زير عنوان جايگاه پاكستان در نشست سه جانبه براي افغانستان به موضوع نشست سه جانبه ايران، پاكستان و افغانستان پرداخته مطلبي را نشر كرده است.

اين روزنامه نيز خبر داده كه سه و نيم مليارد افغاني از گمرك حيرتان مفقود شده است.

سروش ملت در مطلب ديگر از قول سخنگوي وزارت خارجه كشور آورده است كه آماده گي براي برگزاري كنفرانس توكيو ادامه دارد.

سروش ملت در برگهاي ديگر شماره امروزي به نشر مطلب فراوان پرداخته است.

سخن جديد برگ نخست را با خبر فرو ريختن برج ديگر قلعه اي تاريخي در غزني آغاز كرده و نوشته بار ديگر يكي از برج هاي تاريخي قلعه غزنين فرور ريخت.

سخن جديد در مطلب ديگر در برگ نخست به آماده گي ها براي برگزاري كنفرانس توكيو پرداخته مطلبي نشر نموده است.

اين روزنامه در صفحه اخير به بحران يورو در اروپا توجه كرده مطلبي را زير عنوان، بحران  يورو به لزبن رسيد اين موضوع را به تحليل گرفته است.

هشت صبح در صفحه اول خبر داده كه وزيران داخله و ماليه بروز شنبه استيضاح مي شوند.

اين روزنامه همچنان در برگهاي ديگر شماره امروزي به ساير مسايل پرداخته است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا