اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به روزنامه های غیرحکومتی درکابل

کابل/اول حمل /باختر
شمار محدودی از روزنامه های غیرحکومتی که نشرات دارند، در نشرات خود روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی در کشور پرداخته است و نیز اخبار و گزارش هایی را در بارۀ رویداد های جاری منطقه و جهان نشرکرده است.
گزارشگرآژانس باختر، با مرور نشرات این روزنامه ها گزارشی راآماده کرده است.
روزنامۀ اطلاعات روزدرنشرات خود زیرعنوان(چهل وهشتمین اجلاس سازمان همکاری اسلامی هفته جاری درپاکستان برگزارمی شود) نوشته کرده است.
چهل وهشتمین اجلاس وزیران خارجۀ سازمان همکاری اسلامی به روزهای سه شنبه وچهارشنبه هفته جاری درپاکستان برگزارمی شود، بحران بشری افغانستان یکی از محور های این نشست است.
به گزارش روزنامۀ اکسپرس تربیون پاکستان ، این کشوردرحال تدارک برگزاری اجلاس وزیران خارجۀ سازمان همکاری اسلامی است.
روزنامۀهشت صبح زیرعنوان (انتقال سلاح به پاکستان، نیروهای مرزی درقندهاردوتن را بازداشت کردند) نگاشته است.
به دنبال نشرگزارش ها ازافزایش انتقال سلاح ووسایط نظامی به پاکستان، نیروهای مرزی درقندهارمیگویندکه دوتن را در پیوند به قاچاق اسلحه به پاکستان بازداشت کرده اند.
محمدداوود از مسوولان قول اردوی 205 البدر می گوید که این افراد شام شنبه 28 حوت بازداشت شده اند.
به گفته او، نیروهای مرزی این دوتن را درحالی که می خواستند شمار زیادی جنگ افزار را به آن سوی خط دیورند منتقل کنند، هنگام گزمه امنیتی بازداشت کرده اند. شوخک ‏

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا