تبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به روزنامه های غیرحکومتی درکابل

کابل/16سنبله / باختر
شمار محدودی از روزنامه های غیرحکومتی که به دسترس قرارگرفته است این روزنامه ها درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند.
روزنامۀ 8صبح تحت عنوان “ملل متحد: مردم افغانستان بیش از هر زمانی به حمایت جامعۀ بین المللی نیاز دارند .”نوشته کرده است.
سازمان ملل متحد هم زمان با تاکید برافزایش فوری بودجه به منظور ادامۀ عملیات های بشردوستانه در افغانستان برلزوم حمایت جامعۀ جهانی از مردم نیز تاکید کرده است.
روزنامۀ اطلاعات روز مطلب تحت عنوان “طرح بازگشایی دانشگاه ها طبق اصول طالبان “نگاشته است.
وزارت تحصیلات عالی طرح بازگشایی دانشگاه ها را به تازگی منظور کرده است ، این طرح براساس اصول طالبان تهیه شده است.
مطابق این طرح ، درس های حضوری دانشگاه های خصوصی از روز دوشنبه 15 سنبله آغاز شد.
طرح بازگشایی دانشگاه ها طبق اصول طالبان درحالی که برحجاب اجباری تاکید می کند ، اما ذبیح الله مجاهد ، سخن گو وسرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ می گوید که تاکنون درهیچ موردی قواعدی وضع نکرده است : ” ما نمی توانیم قواعدی را که مردم در مورد آن حرف می زند تاکید کنیم ، درواقع تازمانی که نظام مشخص نباشد قانونی از آدرس امارت اسلامی وضع نمی شود.”
ختم/ شوخک …ک…م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا