اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت

کابل/ 10قوس/ باختر

شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که به دسترس قرارگرفته اند٬در شماره های امروزی به بحث روی مسایل سیاسی نظامی کشور پرداخته اند.

روزنامۀ آرمان ملی٬ در صفحۀ اول زیرعنوان «غنی در دیدار با سیاسیون دربارۀ روند صلح و ساختار شورای مصالحۀ ملی گفت وگو کرد» نوشته است: رییس جمهور غنی با حامدکرزی رییس جمهور پیشین، داکتر عبدالله رییس شورای عالی مصالحۀ ملی و عبدرب الرسول سیاف از رهبران جهادی کشور دیدار کرده است.

بربنیاد خبرنامۀ ریاست جمهوری٬ دراین دیدار در رابطه به روند صلح، چگونگی ساختار شورای عالی مصالحۀ ملی و تدویر نخستین نشست آن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

این روزنامه٬ مطلب دیگر تحت عنوان «صالح: فعالیت طالبان در ولسوالی های کابل به زودی به صفر خواهد رسید» نوشته است: امرالله صالح٬ معاون نخست ریاست جمهوری با اشاره به تقدیر از سیزده منسوب پولیس که در عملیات ها از خود ابتکار نشان داده بودند٬ گفته است که تا ختم زمستان پیش رو فعالیت طالبان را در ولسوالی های کابل به صفر می رساند.

روزنامۀ 8صبح٬ مطلب زیرعنوان «برنامه های استراتیژیک برای مهار بی برقی، برشنا می گوید که برق کابل به روال عادی برگشته است» نگاشته است: همزمان با شکایت ها از نبود برق، شرکت برشنا از «برنامه های استراتیژیک» خود برای مهار بی برقی در کشور خبر می دهد.

این شرکت می گوید که کاهش در واردات و تمرکز بر تولیدات داخلی از برنامه هایی است که برای آینده روی دست دارد.

روزنامۀ صبح کابل٬ مطلب زیرعنوان «امنیت ملی هستۀ ماین گذار طالبان در کابل را بازداشت کرد» نوشته است: در خبرنامۀ که روز یکشنبه 9 قوس از سوی ریاست عمومی امنیت ملی به نشر رسیده٬ آمده است که فرد بازداشت شده نقیب الله نام دارد و از سوی دو فرمانده کلیدی طالبان به نام های شهودالله و دادالله به این گروه جذب شده بود.

روزنامۀ اطلاعات روز٬ مطلب تحت عنوان «تخریب پل ارتباط غور–هرات قیمت ها افزایش یافته، راه طولانی و دزدی بیشتر شده است» نگاشته است: یک هفته از تخریب پل کمنج برفراز رودخانۀ هریرود در شاهراه هرات–غور به دست طالبان گذشت. تخریب این پل مشکلات زیادی به بار آورده است.

منابع در غور به اطلاعات روز می گوید: قیمت کالا افزایش یافته است و رفت و آمد برای مردم مشکل شده است.

گروه طالبان روز سه شنبه 4 قوس، پل کمنج را تخریب و مسیر هرات و غور را قطع کرده اند. شوخک

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا