اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت

کابل / 10حمل/ باختر

شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در کابل به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند.

روزنامۀ آرمان ملی، در برگ نخست زیرعنوان “مجلس نمایندگان: ادامۀ کار سرپرستان نه تنها خلاف قانون بلکه “خیانت و استبداد است.” نوشته است: مجلس نمایندگان ادامۀ کار سرپرست وزیران رد صلاحت شده و بر کناری وزیران کابینه را استبداد رای حکومت و خلاف قانون خواند.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان در نشست روز دوشنبه 9حمل این مجلس گفت که طبق قانون اساسی یکی از وظایف حکومت پایان دادن به سرپرستی های ادارات به ویژه وزارت ها است. اما علاوه براین که حکومت به این اصل احترام نمی کند بلکه دیده می شود، نهادینه شدن عرف سرپرستی را تقویت می کند.

آقای رحمانی همچنان گفت: یک بار دیگر از حکومت می خواهیم که به قانون اساسی احترام بگذارد و به سرپرستی ها پایان دهد.

این روزنامه، مطلب دیگر تحت عنوان “رییس مبارزه علیه جرایم سنگین، به قاچاق انسان متهم است.”نگاشته است: با وجودی که دو سال می شود عبدالرزاق احمدزی، در یک قضیۀ قاچاق انسانی متهم شناخته شده است، اما از دو ماه به این سو وظیفه مهم مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری وزارت امور داخله را به پیش می برد.

همچنان روزنامۀ آرمان ملی، یک مطلب دیگر تحت عنوان “برای ثبت موترهای “راست فرمان”سه ماه مهلت تعیین شد” نوشته است: ریاست عمومی ترافیک اعلام کرده است که براساس یک طرزالعمل جدید روند ثبت موترهای راست فرمانی (دست پاکستان) ازسوم ماه جاری در کابل وولایت ها آغاز شده است.

روزنامه صبح کابل، زیرعنوان “افغانستان و تاجکستان پنج تفاهم نامۀ همکاری امضاکردند.” نوشته است: ارگ ریاست جمهوری، روز دوشنبه9 حمل در اعلامیه یی گفته است که با حضور رییس جمهور غنی و امام علی رحمان، همتای تاجکستانی او، پنج تفاهم نامۀ همکاری و یادداشت تفاهم در زمینه های مختلف به امضا رسیده است.

این تفاهمنامه ها و یادداشت های همکاری در بخش های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، ترانسپورتی، ترانزیتی، انرژی وفرهنگی میان مسوولان دو کشور امضا شده است.

روزنامۀ 8 صبح، زیرعنوان قلب آسیا – روند استانبول، کابل ومنطقه چشم به راه تقویت اجماع برای صلح و توسعه.” نگاشته است: نهمین دور نشست “قلب آسیا – روند استانبول” امروز در دوشنبه، پایتخت تاجکستان ادامه می یابد.

نشست امسال زیرعنوان “تقویت اجماع برای صلح و توسعه” برگزار و هدف آن تلاش برای تامین صلح و تقویت همکاری های منطقه یی عنوان شده است.

روزنامۀ اطلاعات روز، مطلب تحت عنوان “آفت فرصت طلبی و منافع شخصی در بازار سیاست ورزی افغانستان.” نوشته است: آنچه زیر چتر سیاست ورزی در بازار سیاست افغانستان جریان دارد، این تصور را ایجاد می کند که اکثر سیاست مداران عضو “حزب باد” می باشند. حزب باد، کنایه یی برای سیاست مداران فرصت طلب است که همیشه در صدد شکار و تعقیب سیر وزش باد قدرت، امتیازات و منافع فردی هستند تا هم جهت با آن حرکت کرده و همه ارزش ها و اصول سیاسی را فدای رسیدن به قدرت وسود شخصی کنند. شوخک

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا