اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

کابل / ۲۰ عقرب / باختر

شمار محدودی از روزنامۀ های غیرحکومتی درپایتخت درنشرات خود روی مسایل مختلف ساسی و نظامی درکشورپرداخته است.

گزارشگرآژانس باختر ازنشرات این روزنامۀ ها گزارش را آماده کرده است .

روزنامۀ اطلاعات روز مطلب تحت عنوان یک زوج هراتی مصارف عروسی شان را به نیازمندان کمک کردند نوشته کرده است.

عزت صمیم و ملکه افضلی زوج جوان هراتی هزینۀ مراسم عروسی شان را صرف کمک به نیازمندان کرده اند.

آنان روزنامۀ اطلاعات روز گفته اند که با ۶۰ هزارافغانی نیازهای اولیه ۲۰ خانواده نیازمند را خریداری کرده اند. این زوج همچنین به شمارزیادی از افراد فقیردرسطح شهرهرات صبحانه توزیع کرده است.

روزنامه هشت صبح زیرعنوان ترمیم و جغل اندازی ۳- کیلومتراز شاهره سالنگ تکمیل شد نگاشته است.

ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها گفته است که کارجغل اندازی ۳۰ کیلومتراز بزرگ راه سالنگ شمالی و جنوبی تکمیل شده است.

عبدالله عبید رییس حفظ و مراقبت سالنگ ها به روزنامۀ هشت صبح گفته که کارترمیم و جغل اندازی ۳۰ کیلومتراز شاهراه سالنگ را تکمل کرده اند.

شوخک

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا