تبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به روزنامۀ های غیرحکومتی درکابل

کابل/18 جدی /باختر
شماری محدود ازروزنامۀ های چاپی غیرحکومتی درکابل که بدسترس قرارگرفته است درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند..
گزاشگر آژانس باختر ؛ با مرورنشرات این روزنامه ها گزارش را تهیه آماده کرده است.
روزنامه اطلاعات روز زیرعنوان “ ترکمنستان می گوید که لوله کشی پروژه تاپی درافغانستان آغازمی شود” نوشته کرده است.
وزارت خارجۀ ترکمنستان می گوید طی سال جاری میلادی کارپروزژه تاپی درداخل خاک این کشورختم و همزمان لوله کشی این پروژه دردخل خاک افغانستان آعازمی شود.
روزنامه ۸ صبح تحت عنوان “ ارتش پاکستان : جامعه بین المللی برای جلوگیری ازبحران انسانی درافغانستان کمک کند “ نگاشته است.
مقامات بریتانیا و پاکستان درمورد وضیعت بشری درافغانستان باهم گفت و گو کرده اند . دراین تماس دوطرف برارائه کمک های بشردوستانه بیش تربه مردم افغانستان تاکید کرده اند . شوخک

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا