اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به روزنامۀ های چاپی غیرحکومتی درکابل

 کابل/17اسد / باختر

شماری ازروزنامۀ های چاپی غیرحکومتی که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند.

روزنامۀ اطلاعات روز زیرعنوان “بازارگرم لیلام وسایل خانه درکابل ، فرار و آوارگی کلید خورده است .”نوشته است.

 به قول معروف “بامهاجرشدن هیچ جایی به آدم حلوا نمی دهد اما حد اقل آدم را نمی کشد .”این جمله دلیل اکثر مردم افغانستان است که تلاش می کنند از تنور جنگ افغانستان که هر روز گسترده تر و داغ ترمی شود رهایی یافته و خود رابه ساحل امنی برسانند که دیگر صدای تق و توق تفنگ رانشنوند .

روزنامۀ 8 صبح تحت عنوان پیشنهاد مارشال دوستم به رییس جمهورغنی : دولت ” وضعیت نظامی ” اعلام کند ” نگاشته است.

مارشال عبدالرشید دوستم رهبرحزب جنبش ملی روز شنبه ، شانزدهم اسد ، با محمد اشرف غنی ، رییس جمهوری کشور دیدار کرده است.

احسان نیرو، سخنگوی حزب جنبش ، به روز نامۀ 8 صبح گفت که مارشال دوستم دراین دیدار به رییس جمهور غنی پیشنهاد کرده است که دولت باید وضعیت نظامی درکشور اعلام کند.

اعلام وضعیت نظامی درکشور بخشی از طرح امنیتی مارشال دوستم است که به گفته نیرو ، ازسوی رییس جمهور غنی رد نشده است.

روزنامۀ صبح کابل زیرعنوان جوبایدن : طالبان با بمب افگن های B52سرکوب شوند”نوشته است .

روزنامۀ تامیز ، روزنامۀ تایمز گزارش داده است که ایالات متحده ، بمب افگن B-52امریکایی وچرخ بال های”اسپکتر ” خود رابه افغانستان فرستاده تا از پیش روی طالبان درسه شهرکلیدی جلوگیری کند.

 روزنامۀ آرمان ملی درصدر صفحه اول زیرعنوان ” شماری از زنان درهرات از جبهه مقاومت مردمی و نیروهای امنیتی اعلام حمایت کردند” نگاشته است.

شماری از زنان ولایت هرات دریک گردهمایی درمقابل ولایت وهمچنان نشستی درخانه امیر محمد اسماعیل خان از نیروهای امنیتی و همچنان بسیج مردمی اعلام حمایت کردند.

همچنان این روز نامۀ مطلب دیگر تحت عنوان ” آتش سوزی درکالیفرنیا یک شهر تاریخی را ویران کرد.” نوشته است.

آتش سوزی درشمال ایالت کالیفرنیا از سه هفته به این سو، یک شهر تاریخی را ویران کرده ، خانه ها راویران ، کار و بار را معطل کرده است.

 ختم/ شوخک …ک..م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا