اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به نشرات برخی ازروزنامه های غیردولتی

 کابل،7 جوزا، باختر

برخی ازروزنامه های غیردولتی که نشرات دارند درنشرات خود روی مسایل مختلف درمنطقه وجهان  پرداخته اند.

 روزنامۀ 8صبح زیرعنوان “طالبان : گزارش عفوبین الملل درمورد کشتار غیرنظامیان دربلخاب بی اساس است ” نوشته است .

 ذبیح الله مجاهد ، سخنگوی امارت اسلامی دوشنبه شب 6سرطان درتویتی گفته است که گزارش عفوبین الملل درمورد کشتار غیرنظامیان دربلخاب بی اساس است

مجاهد دراین تویت ادعا کرده که افراد ملکی درولسوالی بلخاب آسیبی نرسیده است .

 سخنگوی امارت اسلامی گفته است :”نمی دانیم این سازمان روی کدام اسناد موثق ادعادارد؟! درحالی که هیچ معلومات درست ازمنطقه نگرفته است .”

روزنامۀ اطلاعات روز تحت عنوان” طالبان :به خاطر “اصرارزیاد”علمای دین درکابل یک نشست برگزارمی شود “نگاشته است .

ذبیح الله مجاهد ، سخنگوی امارت اسلامی می گوید که به زودی یک گردهمایی “بزرگ ” علمای دینی درکابل برگزار می شود.

او درتویتی نوشته است که تعداد زیادی از علما به برگزاری این گردهمایی اصرار داشتند و رهبر طالبان نیز این خواست راپذیرفته است .

سخنگوی امارت اسلامی افزوده است که این گردهمایی ” به اساس خواست و تقاضای مردم”دایر می شود و از هرولایت وولسوالی علمای دینی و سران قوم شرکت خواهندکرد.

ختم/ شوخک …ک..م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا