سیاست

مرکزجمع آوری اطلاعات به هدف آغازروند شمارش آرا درکمیسیون انتخابات افتتاح شد

کابل دوم عقرب / باختر
به منظور آغاز روند شمارش آرای انتخابات مجلس نماینده گان امروز مرکز جمع آوری اطلاعات  توسط رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر : عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات حین افتتاح مرکزجمع آوری  اطلاعات گفت: روند انتقال  تمام  مواد انتخاباتی همراه بانتیجه ابتدایی شمارش آرا درمرکز های رای دهی به مراکز ولایات تکمیل شده و روند انتقال آن به  مرکز آغازشده است وتمام صندوق های آرا به مصوئنیت به مرکزخواهد رسید .
صیاد افزود که  بعداز گشایش مرکزجمع آوری  اطلاعات روند شمارش آرا آغاز میشود و کوشش میکنیم که نتایج ابتدایی انتخابات را با مردم شریک سازیم ومشکلات برخواسته از روزهای انتخاباتی بصورت درست ودقیق بررسی میگرد وتلاش مینمایم  تا آ رای پاک  از نا پاک جدا شود.
درحالیکه برخی از احزاب ، جریان های سیاسی ، نامزدان و ناظرین ازبی نظمی درروز های انتخابات انتقاد کرده گفته اند که این کار زمینه  تقلب را برای برخی ها مساعد ساخته و مسوولان کمیسیون انتخابات را به ضعف مدیریت متهم کرده اند .
اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات تاکید دارد که  هشتاد فیصد مراکز رایدهی از بایومتریک استفاده شده و بیست فیصد دیگران بدون دستگاه بایومتریک انجام شده است که انهم رای دهنده گان امطابق به فهرست رایدهی ، رای داده اند .
وی گفت بربنیاد شعایاتی که گویا دربرخی مراکز رای دهی صندوق های آرا غیر قانونی پرشده اند اطمینان میدهیم که درهرمرکز مطابق به فهرست رای دهنده گان اوراق ارسال شده واگرکسی دست به چنین کاری نا مشروع زده باشند وصندوق ها را با تقلب پرکرده اند ان صندوق ها باطل اعلام خواهد شد .
این درحالیست که مسوولان کمیسیون شکایات  انتخاباتی گفته که از تاکنون بیش ازشش هزار مورد شکایت نزد این کمیسیون ثبت شده وبه هرکدام ان رسیده صورت میگیرد.
درهمین حال نعیم ایوب‌زاده، رییس اجرایی نهاد تیفا، به رسانه ها گفته است اگر مدیریت شمارش آرا به مانند روز انتخابات باشد، چیزی که خواسته شده به دست نخواهد آمد.
یوسف رشید،رئیس  ‌اجرایی نهاد فیفا نیز گفته است مشکلات در سیستم بایومتریک نشان می‌دهد که کمیسیون مدیریت ضعیف داشت بر روند انتخابات و باید این مشکلات در روند شمارش نباشد و به مردم وعده‌های ندهند که عمل کرده نتوانند.
به گفته رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ، شنبه آینده روند انتخابات مجلس نماینده گاه بعداز یک هفته تاخیر درولایت کندهار آغازگردد وتمام آماده گی لازم گرفته شده است  ونیز  با آغازروند شمارش آرا نتایج ابتدایی انتخابات مجلس نماینده گان 19 عقرب اعلام خواهدشد . جاوید روشان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا