اخباراقتصاد

مسئولان فارم های مرغ داری لوگر: وارد شدن مرغ گوشتی از پاکستان کار و بار آنان را به چالش کشیده است

پل علم، ۲۸ سنبله، باختر
مسئولان فارم های مرغ داری در لوگر می گویند که با وارد کردن مرغ های گوشتی به شکل قاچاق کارو بار آنان را با مشکلات جدی روبرو کرده است، آنان از حکومت خواستار همکاری با فارم داران شدند.
احمد ضیا مسعود که مسوولیت فارم مرغ داری گوشتی پنج هزار قطعه یی شش قلعه را برعهده دارد به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت: با وارد کردن مرغ های پاکستانی به شکل غیرقانونی و قاچاق، بازار عرضۀ فارم های داخلی را به چالش کشیده و بسیاری اوقات فارم داران هیچ مفادی به دست نمی آورند. وی گفت که قبلآ دانۀ مرغ نیز با کیفیت بود و در مدت 30 روز مرغ را آماده عرضه به بازار می کرد ولی حالا با وارد شدن دانۀ بی کیفیت، تا چهل روزهم مرغ ها رشد نکرده است .
وی از مسوولان مربوط خواست تا به مشکلات فارم داران توجه کنند وبرای رشد و حمایت تولید وطن همکاری همه جانبه کنند.
گل آغا یک تن از فارم داران مرغ که حدود 10 سال در این عرصه تجربه کاری دارد می گوید که با وارد شدن دوا و دانۀ بی کیفیت به بازار، در پنجهزار چوچه حدود 500 تا 700 چوچه مرغ تلف می شود.
وی گفت که آنان در یک دوره عرضۀ خویش بالای پنجهزار چوچه 350 بوری دانه، 10 تن زغال، دوا وسایر مواد در چهل روز مصرف می کنند، اگر مرغ های گوشتی پاکستانی وارد بازار نگردد فارم داران تا حدی مفاد می کنند درغیرآن فارم داران متضررمی شوند.
مولوی سید امین هاشمی رئیس زراعت لوگرگفت: در حال حاضر در لوگر 97 فارم مرغ داری فعال و غیر فعال گوشتی و تخمی وجود دارد و در حدود 90 میلیون افغانی به همکاری موسسه های کار دی ایف و ان اچ ال پی و به سرمایه گذاری شخصی ایجاد شده است که برای 4500 تن به شکل مستقیم و غیرمستقیم زمینۀ کار مساعد شده است.
رئیس زراعت لوگر از فارم داران می خواهد که دانه مرغ مورد ضرورت خویش را از شرکت های تولیدی ثبت وراجستر شده خریداری کنند.
وی به فارم داران اطمینان دادکه موضوع وارد شدن مرغ های پاکستانی که به شکل قاچاق به بازار عرضه می شود با وزارت مربوط شریک می سازد که به زودترین فرصت جلو آن گرفته خواهد شد.
از سوی دیگر فیض محمد و عبدالمالک باشندگان لوگر به آژانس باختر گفتند: تولیدات وطن نسبت به تولیدات خارجی نهایت با کیفیت و صحی است، آنان از دولت میخواهند تا متشبسین خصوصی را تشویق و همکاری کند و زمینه های بهتر و بیشتر سرمایه گذاری را برای شان مهیا سازند.
قابل ذکر است که در حال حاضردر لوگر 97 فارم کوچک و بزرگ مرغ های گوشتی و تخمی وجود دارد که تولیدات شان علاوه از لوگر به ولایات همجوار و کابل نیز عرضه می شود.
خبرنگارمحمد زاهد سلطانی- ادیتورحمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا