اخبارجامعه

مسجد جامع مرکز لوگر به زودی به بهره برداری سپرده می شود

پل علم /۱۹ ثور/ باختر

کار ساختمان مسجد جامع مرکز لوگرنودوپنج درصد تکمیل شده است و به زودی به بهره برداری سپرده می شود.

میرزاآقا ستاری مسوول پروژه های مرکز لوگر به آژانس باختر گفت که کار ساختمان مسجد جامع مرکز لوگر را شرکت ساختمانی بنایی در سال 1397آغاز کرد و تاکنون بیش از نودوپنج درصد کار آن پیش رفته است .

وی افزود، این مسجد به همکاری مالی ادارۀ عملیاتی و حمایه یی انکشاف ملی ریاست جمهوری کشور به هزینۀ شصت و سه میلیون افغانی در مساحت ده هزار متر مربع زمین در دو طبقه به شکل پخته واساسی ساخته  می شود که در یک وقت گنجایش سه هزار نماز گزار را دارا خواهد بود.

عبدالرحمن باشنده شهر پل علم لوگر درکنار سپاس و قدر دانی از ادارۀ عملیاتی و حمایه یی انکشاف ملی ریاست جمهوری کشور، ساخت همچون مسجد ها و کارهای زیر بنایی را در امور دینی و یکپارچگی افغانان ارزنده عنوان کرد وبه ساخت همچون پروژه ها تاکید کرد.

 گفتنی است که ادارۀ عملیاتی و حمایه یی انکشاف ملی ریاست جمهوری کشور کار ساخت یک جمنازیوم و یک سالون فاتحه خوانی در مرکز لوگر، کارساخت یک – یک مسجد در ولسوالی های لوگر، اعمار مهمان خانۀ لوگر ، ساخت یک سرد خانه که کار آن در مرحله تدارکاتی قرار دارد و ساخت انتظار خانۀ  شفاخانۀ برکی راجان و شفاخانه کنجک لوگر زیر کار دارد.

 وی افزود که کار ساخت شماری از این پروژه ها تکمیل شده است و آمادۀ بهره گیری است و کار ساخت دوازده پروژۀ بزرگ،  به همکاری ادارۀ عملیاتی ریاست جمهوری درلوگر جریان دارد.محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا