اخبارجامعه

مسوولان جوزجان به دنبال معلولان خیالی حقوق بگیر

شبرغان/ 17 قوس/ باختر

مسوولان درجوزجان ازتلاش ها برای ردیابی وجدا سازی معلولان خیالی حقوق بگیرخبردادند.

گفته می شود صدها معلول خیالی دراین ولایت وجود دارد که درگذشته حقوق شان به جیب اشخاص مشخص می رفت.

مولوی شبیراحمد مقصودی آمرشهدا ومعلولان جوزجان به آژانس باخترگفت” برای اینکه بتوانیم به معلولان واقعی رسیدگی کنیم باید معلولان خیالی را ازلست حقوق گیرها برون کنیم.”

ازسویی هم شیوه پرداخت حقوق برای معلولان وافراد سالم درحکومت پیشین همواره به باد انتقاد گرفته شده است.

مولوی مقصودی می گوید که حکومت پیشین ده درصد برای افراد دارای معلولیت ونود درصد برای افراد سالم حقوق پرداخت می کرد.

به اساس گزارش ها، درجوزجان روند تفتیش افراد دارای معلولیت وبررسی اسناد آنان، آغازشده است.

در همین حال شماری از افراد دارای معلولیت در جوزجان می‌گویند، آنها اکنون در شرایط بد اقتصادی قرار دارند وحکومت باید حقوق شان را به وقت پرداخت کند.

ازسوی دیگرآنان ازامارت اسلامی می خواهند تا تحت پوشش کمک های بشردوستانه قرارگیرند.

این گفته ها در حالی ابراز می شود که بعد از سقوط حکومت پیشین و روی کار آمدن امارت اسلامی، افراد دارای معلولیت هیچ حقوقی را دریافت نکرده اند.ختم/م-

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا