امنیت

مسوول جمع اوری زکات طالبان در غز نی بازداشت شد

غزنی باختر 8 حمل
منسو بان امنیتی در ولایت غزنی یک مسوول طالبان مسلح را که برای شان عشر و زکات جمع آوری می کرد دیروز دستگیر کردند.
محمد عارف توری سخنگوی والی غزنی به خبر نگارآژنس با ختر گفت که پو لیس این ولایت در تلاش است تا همدستان این عضو طالبان را هم بازداشت کند.
وی گفت این عضو بازداشت شده طالبان اعتراف کرده است که از پنج روز به اینسو در غزنی از مردم به جبر پول و مال  شان را به عنوان عشر و زکات جمع آوری کرده است.
جمع آوری عشر و زکات از سوی طالبان مسلح زیر حا کمیت این گروه یک امر معمول بوده است و یک بخش منا بع ما لی آنان را تا مین می کند. خا لقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا