اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

مشارکت کشورهای منطقه در بازسازی وسرمایه گذاری درافغانستان، باعث رشد همکاری های منطقه یی می شود

 

تبصره  کابل ۱۴  قوس   باختر

مشارکت کشورهای منطقه، دربازسازی وسرمایه گذاری در افغانستان، نقش مثبت در تحولات منطقه یی داشته و میزان همکاری ها میان این کشور ها را رشد می دهد.

مبصرآژانس باختر مینگارد؛ امارت اسلامی از هند خواسته است که در پروژه های زیر بنایی در افغانستان سرمایه گذاری کند. هند با سرمایه گذاری در افغانستان، آنهم در بخش های متعدد و بشکل زیر بنایی تجربه خوب دارد و اگر دوام یابد، می تواند برای رشد اقتصاد افغانستان و تحکیم دوستی میان دو کشور موثر باشد.

در اصل امارت اسلامی تلاش دارد که  با جلب سرمایه گذاری های بیرونی، میزان همکاری های کشورهای همسایه و منطقه را در بازسازی و رشد اقتصادی افغانستان ، گسترش دهد. با این کار از یک طرف برای رشد اقتصادی افغانستان برنامه ریزی می شود و از طرف دیگر اندیشه همکاری های منطقه یی را که اولویت در راهکار بین المللی امارت اسلامی است نهادیه کند.

امارت اسلامی نه تنها که از هند درخواست سرمایه گذاری روی زیر بنا ها  در افغانستان داشته است، بل چنین درخواست با ایران، پاکستان، روسیه، کشور های آسیای میانه، کشور های عربی و اروپایی… نیز مطرح شده است و اگر عملی شود انجام آن رشد همکاری های منطقه یی خواهد بود.

امارت اسلامی، با جلب همکاری های خارجی و سرمایه گذاری های برونی به خصوص کشورهای همسایه و منطقه یک راهکار متوازن اقتصادی را میان این کشورها دنبال کرده است تا دیگر ایده رقابت در افغانستان، جایش را به همکاری و تحمل دهد .

باید گفت که برخی کشور ها ، سیاست پیچیده منطقه یی دارند که با اهداف راهبردی کلان دنبال می شوند .بسیاری از این سیاست ها به جای نه رسیده است زیرا در آن  اهداف منفعتی، حذف و به حاشیه راندن دیگران مطرح بوده است  و برای تثبیت موقعیت فردی تلاش شده است.

امارت اسلامی مخالف چنین یک ایده است، بل معتقد بر دنبال کردن یک راهکار باز اقتصادی مبتنی بر رعایت منافع دو جانبه و چند جانبه است.

در وجود چنین یک دید وسیع، سرمایه گذاران خارجی و کشورها،  دور از اختلافات سیاسی شان فرصت می یابند در افغانستان که سر شار از منابع معدنی و موقعیت طلایی برای همکاری های ترانزیتی است، سرمایه گذاری کنند.

حضور فعال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در افغانستان یکی از مهمترین مؤلفه های پیشرفت اقتصادی به شمار می‌آید که باید آن را غنیمت شمرد. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا