جامعه

مشتریان سالون های عروسی پول شان با حساب های بانکی سالون ها تحویل خواهندکرد

کابل باختر/ 28/ جدی
بربنیاد طرح جدید وزارت مالیه درسال جدید خورشیدی مشتریان سالون های عروسی پول شان را به حساب مربوط سالون ها که دربانکهای افتتاح میکنند تحویل می دارند.
این طرح در تثبیت عواید وجلوگیری فساد ممد واقع میشود و زمینه سوء استفاده را محدود می نماید.
به گزارش آژانس باختر ، توافق روی تطبیق طرح جدید روزگذشته درجلسه مشترک مسوولان ریاست عواید وزارت مالیه ، اتحادیه و مالکان سالون های عروسی اتخاذ گردید.
دراین نشست همچنان پیرامون مقروضیت سال گذشته سالون ها پرداخت مالیات به اقساط و بررسی سالون ها نیز بحث شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا