اخبارسیاستتبصره و مرور بر مطبوعات

مشکلات در ساحات زلزله زده بیشتر میشود٬ با چالش باید با مدیریت بهتر برخورد کرد

تبصره کابل، ۲ سرطان، باختر
مشکلات زخمی شده گان و آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت های جنوب کشور بیشتر می شود٬ نیاز است با مدیریت بهتر و هماهنگی بهتر به داد این قشر آسیب پذیر رسید.
مبصر آژانس باختر مینگارد؛ با ازدیاد شمار قربانیان و زخمی شدگان سانحه اخیر ناشی از زمین لرزه در ولایت های جنوبی کشور٬ به مشکلات آسیب دیدگان٬ خانودادۀ های قربانیان و مسئولین محلی نیز در این ولایت افزوده شده است.
در حال حاضر شمار قربانیان از مرز یک هزار نفر بیرون شده است و شمار زخمی شده گان به دو هزار تن می رسد.
مسئولین در این ولایت ها میگویند که هنوز ساحات آسیب دیده به گونه مکمل پاک کاری نشده است و بدون شک٬ اجساد و زخمی شده گان زیادی در زیر آوار وجود دارند و با گذشت هر لحظه به شمار قربانیان و زخمی شدگان افزوده می شود.
مسئولین محلی در ولایت های آسیب دیده بخصوص پکتیکا و خوست میگویند که با کمبود بستر٬ دارو و وسایط نقلیه برای انتقال مجروحین مواجه اند٬ همچنان کمبود مواد غذایی٬ آب صحی آشامیدنی و البسه نیز در این ساحات محسوس است.
این می رساند که مشکلات در ولایت های که دچار این سانحه طبیعی شده اند بیشتر شده میرود٬ زیرا با پاک کاری ساحات بیشتر٬ اجساد و زخمی شده گان٬ بیشتر از زیر آوار بیرون کرده می شوند و در کنار آن آسیب دیدگان٬ آنانی که خانه و کاشانه شان در این رویداد تخریب شده است٬ شب ها را در فضای باز سپری می کنند و با مشکلات چون نبود غذا٬ آب و البسه مواجه اند.
مشکلات هموطنان ما در ولایت های آسیب دیده قابل دید و جدی است که نیاز است با یک مدیریت بهتر و بسیج و هماهنگی به کمک آنان شتافت.
نیاز است که مسئولین و مدیریت کنندگان که در ساحه وجود دارد و یا روند کمک رسانی را از مرکز نهاد های ذیربط دنبال می کنند٬ دست به ابتکار های بیشتر و بهتر زنند٬ برنامه ادای خون را در شهر ها ی خورد و بزرگ راه اندازی کنند٬ هسته های کوچک و بزرگ را برای جمعآوری کمک های مالی و مادی ایجاد کنند و با برپا کردن اردو گاه ها٬ کمک ها را از مردم به گونه یی دواطلبانه گرد آورند٬ باید در شفاخانه های شهر های بزرگ بخصوص کابل بستر های ویژه برای درمان مجروحین این سانحه ایجاد شود و شفاخانه های خصوصی هم در این کار زار انسانی شریک ساخته شوند.
از جوانان در ولایت های دیگر دعوت شود که تیم نجات و کار را شکل دهند و به ولایت آسیب دیده اعزام شوند٬ شرکت های ترانسپورتی خصوص را باید دعودت کرد که در انتقال کمک های نقدی و اقلام ضروری مصرفی، همکاری کنند.
فقط با مدیریت درست و هماهنگی بهتر می توان به چالش های پاسخ گفت که خانواده های قربانیان٬ مجروحین٬ آسیب دیدگان و مسئولین محلی در این ولایت ها با آن درگیر اند.
تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا