اقتصاد

مشکلات شماری ازشرکت های دولتی به بحث گرفته شد

کابل / ۲۲ سرطان /باختر
نشست هیئت نظار شرکت های دولتی به ریاست عبدالهادی ارغندیوال، نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالیه دیروزدرآن وزارت برگزارشد.
به اساس معلومات دفترسخنگوی وزارت مالیه به آژانس باختر،در این نشست که رئیس هیئت نظار شرکت های دولتی نیز حضورداشت، در نخست هیئت عامل د آریانا افغان هوایی شرکت از پیشرفت ها در مورد ایجاد شرکت هوایی باختر و نیازمندی های بودجه یی برای ایجاد این شرکت به جلسه معلومات مفصل ارائه کرد. همچنان هیئت عامل د آریانا افغان هوایی شرکت اضافه کرد که لغو پرواز ها به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کوید-۱۹ برای شرکت متذکره یک سلسله مشکلات مالی ایجاد کرده است. به منظور حل مشکلات مالی این شرکت، هیئت نظار شرکت های دولتی به بخش های مربوط هدایت داد که در مورد حل مشکلات مالی این شرکت، جلسات تخنیکی تدویرکنند و راه حل مناسب و بنیادی غرض تصمیم گیری به جلسۀ بعدی هیئت متذکره ارایه کنند.
متعاقباً، هیئت عامل افغان پست طرح انکشافی و عصری سازی شرکت دولتی افغان پست را به جلسه ارائه کردو افزود که با تطبیق طرح انکشافی زمینۀ کاریابی برای هموطنان ایجاد می شود و باعث افزایش عواید شرکت نامبرده خواهد شد.
هییت نظار شرکت های دولتی طرح انکشافی و عصری سازی شرکت دولتی افغان پست را یک ضرورت مهم عنوان کردو کمیته یی  موظف کرد که در مورد اولویت بندی و نیازمندی بودجۀ برنامه های گنجانیده شدۀ طرح انکشافی و عصری سازی این شرکت، با هیئت عامل این شرکت از نزدیک کارکند و گزارش خویش را غرض تصمیم گیری به جلسۀ بعدی این هیئت ارائه کند.
در بخشی از این مجلس هیئت عامل هوتل انترکانتیننتال در مورد اخذ اجازۀ فعالیت رستورانت این هوتل در ساحۀ باز به جلسه معلومات دادو افزود که به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا این هوتل تدابیر وقایه یی  مطابق رهنمود های وزارت صحت عامۀ کشور روی دست گرفته است.
همچنان  هیئت عامل تصدی های افغان گاز و فابریکات کود و برق در مورد فعالیت ها و مشکلات این دو تصدی به جلسه معلومات دادند که تصامیم لازم برای حل مشکلات این دو تصدی از جانب هیئت نظارشرکت های دولتی اتخاذ شد.
در اخیر جلسه مسوولان ریاست خدمات انجنیری و مشورتی انرژی و آب افغانستان (واپیکا) طرح تغییر شخصیت حقوقی این ریاست را از واحد بودجوی به شرکت دولتی به جلسه ارائه کرد. هیئت نظار شرکت های دولتی پس از استماع طرح تغییر شخصیت حقوقی این ریاست، با اکثریت آراء روی ایجاد این شرکت تصمیم  گرفتند.
///////

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا