جامعه

معلولان با تابوت های خالی مظاهره کردند

 

کابل 12 حمل باختر

شماری از معلولان در چهارراهی زنبق اجتماع کرده و سرک را بروی ترافیک مسدود ساخته بودند.

این  اجتماع کننده گان مدعی اند که یک معلول در اثر غفلت دکتوران آسایشگاه معلولین جان خود را از دست داده است.

به گزارش خبر نگار آژانس باختر، شماری از معلولان چندین تابوت خالی را همراه با تابوت متوفاباخود آورده بودند ولی گفتند ماخواهان حقوق خود از دولت می باشیم ، زیرا تاکنون درهیچ  عرصه به معلولان توجه صورت نگرفته است.

درهمین حال دکتورسید کبیر امیری رئیس شفاخانه های مرکزی وزارت صحت عامه به آژانس باختر  گفت که متوفا از شش سال به اینطرف بستری بود و هردوگرده اش دراین  اواخر از فعالیت بازماند و وفات کرد .

اوتاکید کرد که برای تداوی و معاینه  معلولان در آسایشگاه هیچ کمبودی وجود ندارد واما هستند افراد استفاده جوکه از چنین موضوع استفاده سوء میکنند.

به گفته وی گزارش از وضعیت صحی متوفا به نهاد مربوط به شمول پارلمان ارایه  شده است.

مظاهره کننده گان میگفتند هرگاه دولت توجه نکند شماری آنان در تابوت های خالی داخل خواهند شد.

به گفته  شماری ازمعلولان نماینده گان آنها بامسوولان در اداره امور مصروف مذاکره میباشند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا