سیاست

معیادضرب الاجل برای مهاجران افغان درایران بازخواهد بود

وزیرامور داخله ایران میگوید که کشورش معیاد ضرب الاجر اخراج خانواده های افغان را مشروط برتسریع روند قانونمندسازی آنها در آنکشور باز خواهد گذاشت.
از جمله کمتر از سه ملیون مهاجر افغان که در ایران بسرمیبرند،حدود یک ملیون وچهار صد هزار آنان فاقد اسناد قانونی اند ودولت ایران در سال 1389ضرب الاجلی را تعیین کرد که تاآخر سال 1390برای تمام مهاجران افغان در ایران از جانب دولت افغانستان پاسپورت قانونی توزیع گردد. در غیرآن اقدام به اخراج تدریجی آنان خواهدشد.
به گزارش خبر نگار آژانس اطلاعاتی باختر، در نشستی که ا مروز میان داکتر جماهیر انوری وزیرامور مهاجرین و عودت کننده گان ومهندس مصطفی نجاروزیر داخله ایران در کابل برگزار گردید، داکتر انوری تسهیلاتی چون ایجاد کمیته های حل مسایل حقوقی مهاجران ،حل مسایل ازدواج های مختلط، توزیع جواز راننده گی،حل مشکلات تعلیم و تربیه فرزندان مهاجران، تمدید کارتهای شناس به یکسال و نیز سهولت بیمه صحی برای مهاجران افغان را از اقدامات نیک آنکشورخوانده گفت که روی برخی از مشکلات تخنیکی در پروسه قانونمند سازی حضور مهاجران افغان در ایران توقع داریم تا جمهوری اسلامی ایران در معیاد ضرب الاجل تعیین شده تجدید نظرنماید.
داکترانوری خاطرنشان کردکه جامعه اروپا و کشورهای منطقه برای حل مشکلات مهاجران افغان برای تدویر کنفرانس منطقه یی موافقه کرده اند.
در مقابل مهندس مصطفی نجار وزیرداخله ایران بیان داشت که تصمیم کشورش در زمینه جدی وبرگشت ناپذیراست.
اما بنا به مشکلات مطرح شده در تهیه پاسپورت سفید در افغانستان معیاد ضرب الاجل مشروط به تسریع روند یادشده از جانب جمهوری اسلامی افغانستان، بازخواهد بود.
مهندس مصطفی نجار همچنان در این ملاقات گفت، درنظرقبلی اش به افغانستان خواسته هایی که از جانب وزیرامور مهاجرین و عودت کننده گان برای ایجاد تسهیلات به مهاجران افغان در ایران مطرح شده بود،عملی شده است.
وی گفت، اگر افغانها حضور قانون مندداشته باشند، جلو فعالیت قاچاقبران انسان گرفته میشود، افغانها از حقوق انسانی شان بهره مند میشوند، مسایل حقوقی آنان بطور شفاف حل و فصل میشود و در کل جمهوری اسلامی ایران نیاز دارد تاسرحداتش را بروی القاعده ، تروریستان وسایر افراد فرصت طلب ببند.
وی یک بار دیگر از مقامات افغانستان خواستار توزیع پاسپورت به اتباع افغان مقیم درایران گردید.
در این ملاقات داکتر فدا حسین مالکی سفیرایران در کابل و سایراعضای هیئت ایرانی و هیئت رهبری وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان شرکت داشتند ، تفاهم صورت گرفت تا هیئتی از هردووزارت برای ریشه یابی مشکلات مهاجران افغان در ایران بزودی تعیین گردد.
 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا