سیاست

معین سیاسی وزارت امور خارجه معرفی شد

کابل 5 عقرب باختر
با حضور شماری از اعضای کابینه، وزیر امور خارجه، معینان و مسؤلین آن وزارت ، مقامات حکومتی و رسانه ها، استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور ادریس زمان را بعنوان معین سیاسی وزارت امور خارجه معرفی کرد.
به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه به آژانس باختر، در این محفل معاون رئیس جمهور از کارکردهای حکمت خلیل کرزی معین پیشین سیاسی وزارت امور خارجه قدردانی کرد و تقرر ادریس زمان را بعنوان معین جدید سیاسی این وزارت برای او و دستگاه دیپلماسی کشور تبریک گفت.
استاد دانش با بیان این که در شرایط حاضر، جهان از هر لحاظ به یک دهکده و منافع متقابل کشورها به یک موضوع حساس تبدیل شده است گفت که تنظیم روابط خارجی کشورها با تمام حساسیت آن، در اولویت اصلی پالیسی سازی کشور ها قرار دارد.
استاد دانش پالیسی سیاست خارجی کشور افغانستان را مطابق قانون اساسی برمبنای حسن همجواری با کشورهای منطقه و همکاری متقابل با جامعه جهانی عنوان کرد. وی با استناد به قانون اساسی تأکید کرد که دولت افغانستان سياست خارجي خود را بر مبناي حفظ استقلال، منافع ملي، تماميت ارضي و عدم مداخله، حسن همجواري، احترام متقابل و تساوي حقوق تنظيم مي نمايد.
معاون رئیس جمهور ابراز داشت که قانون اساسی دولت افغانستان را مکلف می‌سازد که منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاي بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميۀ جهاني حقوق بشر را رعايت کند.
معاون رئیس جمهور همچنین با اشاره به اصول و اخلاق اسلامی در روابط خارجی پیامبر اسلام، دستگاه دیپلماسی کشور را در رعایت اخلاق اسلامی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان مکلف دانست ونسبت به آن تأکید ورزید.
استاد دانش خط مشی سیاست خارجی افغانستان را در مطابقت با قوانین و مقررات بین المللی، شناسایی و حفظ منافع ملی افغانستان عنوان کرده گفت که باتوجه به همکاری و روابط نزدیک افغانستان با جامعه جهانی و کشور های منطقه، سیاست خارجی افغانستان در راستای پنج حلقه ی که رئیس جمهور کشور آن را ترسیم کرده است، باید به پیش برده شود.
در تعریفی که از طرف رئیس جمهور کشور ارائه شده است، کشورهای همسایه؛ کشورهای اسلامی؛ اروپا، آمریکا، کانادا و جاپان؛ کشورهای آسیایی و نهادهای بزرگ بین المللی به عنوان حلقات پنجگانه و یک چارچوب در سیاست خارجی افغانستان نام برده می شود.
استاد دانش با اشاره به شرایط حاکم در جهان و منطقه و نیز مسأله جنگ وصلح گفت که ما در چنین شرایطی به یک دستگاه دیپلماسی قدرتمندی نیازداریم که بتواند از منافع ملی افغانستان با تمام توان دفاع کند.
معاون رئیس جمهور، درکنار قوانین بین المللی و چارچوب های قانون اساسی در تعیین سیاست خارجی افغانستان، وضعیت جنگ و ناامنی و نیز وضعیت نامطلوب اقتصادی افغانستان را دو محور اصلی در چگونگی تنظیم سیاسیت خارجی افغانستان نام برده و از دستگاه دیپلماسی کشور خواست که در سیاست خارجی رویکردی را انتخاب کند که افغانستان را در خاتمه بخشیدن جنگ و ناامنی و رهایی از فقر اقتصادی یاری رساند.
استاد دانش با اشاره به وضعیت ژئوپلیتیک افغانستان گفت که افغانستان از لحاظ جغرافیایی در وضعیتی قرار دارد که تأمین صلح و امنیت این کشور باعث صلح و امنیت دیگر کشور ها و برعکس ناامنی در این کشور سبب ناامنی کشور های دیگر می گردد. وی از کشور های منطقه و جامعه جهانی خواست که افغانستان را در راستای تأمین امنیت و صلح پایدار بیشتر از این همکاری کنند.
استاد دانش با ابراز قدردانی از دست آورد های وزارت خارجه گفت که انتظار مردم بیشتر از آن است که تاکنون انجام شده است. وی برای پیشرفت بیشتر در مسؤلیت امور دیپلماتیک کشور انسجام داخلی در دستگاه سیاست خارجی کشور را مهم خواند و در همین زمینه نسبت به هرگونه جناح بندی و رفتار های که مانع وفاداری تمام به منافع ملی و کلان کشور گردد، هشدار داد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به پیچیدگی های سیاست های دیپلماتیک و امور کنسولی در دنیای معاصر، ایجاد اصلاحات و ظرفیت سازی مسلکی و دستیابی به ابزار ها و مهارت های اساسی را از وظایف و ضرورت های اصلی وزارت خارجه عنوان کرد و از مقام های آن وزارت خواست که دراین مورد گام های عملی بردارند.
استاد دانش برای بررسی و تعیین یک پالیسی موفق در سیاست خارجی کشور برتقویت عرصۀ پژوهش در دستگاه دیپلماسی کشور تأکید کرده و امید برد که مرکز تحقیقات استراتیژیک وزارت خارجه در سطح مراکز پژوهشی جهان ارتقا نماید.
دراین برنامه همچنین صلاح الدین ربانی وزیرخارجه کشور صحبت کرد و تقرر زمان را به حیث معین سیاسی وزارت خارجه برای او و دستگاه دیپلماسی کشور تبریک گفت. وزیر خارجه وعده سپردکه در راستای حفظ منافع ملی کشور تلاش می کند که رهنمودهای معاون رئیس جمهور را تطبیق کند.
ربانی گفت که معینیت سیاست خارجی امور خارجه کشور یک امتیاز نیست بلکه یک مسؤلیت است.
ادریس زمان نیز در صحبت های خود، از اعتماد هیأت رهبری حکومت به خودش ابراز قدردانی کرد و وعده سپرد که تمام رهنمود های معاون دوم ریاست جمهوری را مخصوصا در بخش ظرفیت سازی و اصلاحات در دستگاه دیپلماسی کشور، تطبیق خواهد کرد. احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا